20 Maj 2019

Ekologisk vall är billig och klimatvänlig

Kan mjölkkor utfodras uteslutande med grovfoder och biprodukter, med bibehållen hälsa och ekonomi samt med minskad miljöpåverkan? Det har undersökts i projektet ”Mjölk på gräs och biprodukter – miljö och ekonomi”.

En åker med slagen vall.

En åker med slagen vall.

En blandvall som inte kvävegödslas har liten klimatpåverkan när det gäller koldioxidekvivalenter, energianvändning och lustgasutsläpp. Dessutom ger en sådan vall ett billigt grovfoder.

De här resultaten är några av upptäckterna som redovisas i det stora projektet ”Mjölk på gräs och biprodukter – miljö och ekonomi”. Projektet innehåller bland annat livscykelanalyser och ekonomiska beräkningar utifrån vallförsök på Rådde gård.

Du kan läsa om detta och mycket annat matnyttigt i rapporten om projektet, som du laddar ner från Hushållningssällskapens webbplats.

Senast uppdaterad: