3 September 2019

Inspiration från agroforestrysystem i Frankrike

Under världskongressen om agroforestry i franska Montpellier anordnades även inspirerande studiebesök i området. Här kan du ta del av de inspirerande metoderna som vi fick se då.

Logga för den fjärde World Congress of Agroforestry, maj 2019.

Agroforestry är produktionssystem som kombinerar träd och buskar med annuella grödor eller betande djur. I samband med världskongressen om agroforestry – the 4th World Congress on Agroforestry i Montpellier 20–22 maj – anordnades också studiebesök i området. Jordbruksverkets Sara Furenhed rapporterar från studiebesök på

 • två vingårdar
 • en grönsaksodling med fruktträd
 • ett försök med fokus på hur träd påverkar tillgång till vatten, kolinlagring och näringsbalans.

Trädplantering på vingården Domain Enclos de la Croix

Vingården Domain Enclos de la Croix brukar 23 hektar gammal flodbotten utanför Montpellier. Därför är jorden rik på näringsämnen, och de behöver inte gödsla. De har två långsiktiga mål med gården:

 1. god ekonomi utan att gå med vinst
 2. lämna gården och jorden i gott skick till nästa generation (den odlas ekologiskt sedan 1992).

De senaste åren har de planterat 2 300 träd med finansiering från AccorHotels. När hotellgästerna som stannar flera nätter väljer att inte tvätta handdukarna, skänker AccorHotels de pengarna till trädplantering. Gården planterar sötrönn, Sorbus domestica, i början av vinraderna för att ge skydd och locka till sig småfåglar och fladdermöss som hjälper till med bekämpning av larver.

Sorbus domestica.

Sötrönnen Sorbus domestica.

Vidare planterar gården olivträd och ginkgo mellan vinraderna, medan citron, aprikos och plommonträd planteras i vinraderna för att skugga vinstockarna. Alkoholhalten i vinet stiger med temperaturen, och skuggning av vinstockarna kommer därmed att bli viktigare i framtidens varma klimat.

För 15 år sedan installerade de 100 kilometer bevattning, men nu har de ersatt det med gräs i hela odlingen. I konkurrensen med gräset måste vinets rötter söka sig ner till grundvattnet, vilket ger ett system som är mer resilient – det vill säga ett uthålligt system som kan stå emot förändringar. Med gräs i odlingen blir klimatet behagligare för arbetarna, och antalet nyttodjur har ökat.

På vinterhalvåret, efter skörd och fram till mars, betar en flock får i odlingen. Det gör att antalet övervintrande skadedjur har minskat ytterligare.

Skyddsplantering.

Skyddsplantering. Mot vägen har gården Enclos de la Croix planterat ett skydd (ett så kallat shelterbelt) som består av bland annat valnötsträd, körsbär, aprikos och lägre buskar.

Hästar används som arbetsredskap.

Hästarna på gården ersattes med traktorer och andra maskiner 1961. Men sedan tog de tillbaka hästen 2010, eftersom den är skonsam mot nyplanterade träd och vinstockar. Arbetsredskapet är en plog som kupar upp jord mot plantorna och kontrollerar ogräs.

Höns i nyplanteringar.

Hönsflocken står för ogräskontroll i nyligen planterade områden med träd. Hönsen bidrar även med ägg till gårdsbutiken.

Grönsaksodlingar med fruktträd på Ferme de la Durette

Kommunen i Avignon äger marken på 5 hektar vid gården Ferme de la Durette. Tre odlare driver verksamheten och deltar även i ett forskningsprojekt. I projektet utvärderas agroforestry­system utifrån ekonomiska, miljömässiga och agrikulturella förutsättningar i samarbete med rådgivare och forskare. De designar tillsammans system för att gynna nyttodjur och missgynna skadegörare, och de gör upp planer för vad de ska odla och i vilka kombinationer.

Odlarna säljer dessutom grönsaker, frukt och ägg via en webbfunktion för ekologiska produkter, där kunderna beställer vad de vill köpa vecka för vecka.

Blomsterremsor i fruktträdsraderna

På Ferme de la Durette använder odlarna blommor i raderna med fruktträd, för att gynna solitärbin och locka till sig parasitsteklar mot bladlöss. De har dubbla rader med fruktträd:

 • en rad med äpple
 • en rad med plommon, persika eller aprikos.

I fruktträdsraderna blandar de blommor av strandkrassing, ringblomma, rölleka, nejlika, rosmarin och lavendel.

Viktigast är att få tidig blomning i blomsterremsorna för att locka parasitsteklar som kan kontrollera bladlöss, men blomsterremsorna bidrar också till bättre pollinering eftersom de lockar gynnar solitärbin.

Blomsterremsa med nejlika.

Blomsterremsa med nejlika.

Grönsaker och potatis mellan fruktträdsraderna

Mellan fruktträdsraderna är det gräs och mellan dubbelraderna är det 10 meter med grönsaker eller potatis. De odlar 6 arter av fruktträd av 23 sorter samt 35 olika slags grönsaker.

Ferme de la Durette har mest problem med skadeinsekter och mindre problem med svampsjukdomar. På gräsbanorna cirkulerar höns som bidrar med ägg till försäljning och gödsel samt tar larver av äpplevecklare och andra skadejur.

Grönsaker mellan fruktträdsraderna.

Grönsaker mellan fruktträdsraderna.

Grönsaker i tunnelodling

I tunnlarna odlar gården vitlök, kepalök, aubergine, tomat, gurka, zucchini, morötter, brytbönor, mangold och potatis. Mellan raderna har de klöver, ringblomma, strandkrassing och rölleka, för att öka den biologiska mångfalden och få bättre växtföljd.

Tunnelodling.

Tunnelodling.

Virkesproduktion på vingården Chateau Beaulieu

Vingården Chateau Beaulieu utanför Avignon är på 150 hektar, varav vinodlingen utgör 100 hektar och virkesproduktion i agroforestrysystem 15 hektar. När den nye ägaren tog över år 2000 bytte de fokus från kvantitetsproduktion till kvalitetsproduktion av vin. Det innebar att fält som inte var klassificerade med regionstämpel producerade ett vin i en lägre prisklass. På dessa fält röjde de vinstockarna och planterade år 2008 fröförökade träd av

 • italiensk al
 • sötrönn
 • valnöt
 • körsbär
 • mullbär
 • lundalm (resistent mot almsjuka)
 • smalbladig ask.

I början var det spannmålsgrödor i det 15 meter breda avståndet mellan raderna, men nu är det bete med gräs och örter för får. I raderna är det 3,2 meter mellan träden och designat så att de första träden kan skördas i en gallring om cirka 15 år. En gång om året beskär de träden. Nu har prisbilden förbättrats även för oklassificerat vin, och de ska sätta vinstockar mellan trädraderna år 2022.

Slottsbyggnaden är ombyggd till hotell och agroforestryplanteringarna bidrar till atmosfären och att förlänga parken från 1800-talet. Som komplement till vinodlingen har de planterat ek med ympad tryffel och en mandelträdsodling. De kräver samma skötsel och underhåll som vinodlingen, men på andra tider av året, och kompletterar den exklusiva imagen.

Chateau Beaulieus mark.

Chateau Beaulieus mark.

Markinteraktioner mellan träd och grödor på INRA:s försöksstation Mauguio

INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) genomför ett försök på 5 hektar i Mauguio, två kilometer från havet utanför Montpellier. Försöket har tre replikat:

 • agroforestry
 • skog och gröda
 • två behandlingar: regn och bevattning.

I området kommer det sammanlagt 600 millimeter regn i medel i mars–april och oktober–november. Ett år före etablering, i januari 2017, var det gröngödsling med alfaalfa, och en jordbearbetning ner till 80 cm gjordes strax före plantering. Robinia pseudoacacia L. valdes för att den

 • växer snabbt
 • svarar tydligt på vattentillgång
 • har ett djupt rotsystem
 • har högt marknadsvärde, eftersom det är ett kvalitetsvirke
 • har blomning som bidrar till honungsproduktion.

Mellan trädraderna är det en växtföljd med ogräs (bilden), durumvete, durra, kikärter och linser.

Växtföljd med ogräs i Maugio.

Växtföljd med ogräs.

Monitoring kan ge svar på frågor om hur träd påverkar interaktioner i marken

I det här försöket är syftet att utvärdera hur vattentillgången påverkar extensiva odlingssystem med träd och spannmålsgrödor, med tanke på miljömässiga och agrikulturella faktorer. De agrikulturella faktorerna som ska undersökas är kol- och kvävebalans med fokus på markinteraktioner mellan träd och grödor.

Redan från start vid trädplanteringen påbörjades en intensiv monitoring under marknivå med olika slags sensorer och scanrar, för att följa organiska, ekofysiologiska och biogeokemiska processer i marken. Utöver det tar de jordprover som de går igenom manuellt för att karakterisera biomassa och mångfald av daggmaskar samt mikroorganismer i marken.

Monitoring under marknivå med sensorer.

Monitoring.

Senast uppdaterad: