2 Oktober 2019

Tunnelodling – en metod för att förlänga säsongen

Genom att använda odlingstunnlar kan säsongen bli längre och produktionen effektivare. Här kan du se hur Bossgården använder olika typer av odlingstunnlar för olika syften.

Inom market gardening (som vi har skrivit om tidigare) används ofta enklare odlingstunnlar för att förlänga odlingssäsongen och få en effektivare produktion per ytenhet. Jonas och Sanna Ringqvist på Bossgården utanför Tidaholm i Västra Götaland använder flera smarta konstruktioner till sina olika tunnlar. Bossgården odlar grönsaker ekologiskt och säljer via olika kanaler i närområdet.

Tunnlarna som används på Bossgården

Olika typer av tunnlar som används på Bossgården.

Bossgården använder flera slags tunnlar för säsongsförlängning.

  • Längst till vänster syns den stora tunneln, som är stationär.
  • I mitten finns den flyttbara tunneln, som har 2 positioner.
  • Längst till höger finns det mindre tunnlar som roterar i växtföljden.
  • Längst fram är fiberdukar spända över raderna för att höja temperaturen och skydda mot frost.

Stor tunnel

Den stora tunneln på Bossgården är uppdelad i 2 ytor.

I den första ytan står övervintrade grödor av vinterportlak och machesallat samt tidigt utplanterad mizuna, pak choi och andra snabbväxande grödor. När dessa grödor är skördade i början av maj planterar de ut tomaterna.

På den andra ytan sätter de, så tidigt som möjligt, sättlök och plantor av kålrabbi och tidig vitkål för skörd i maj och början av juni. Brytbönor och sockerärter planterar de ut något senare. På denna yta odlar de sedan ytterligare en gröda under sommaren, såsom fänkål och basilika, för att därefter, på sensommaren, så köldtåliga bladgrönsaker för vinterskörd.

Även i tunnlarna måste de skydda mot frost riktigt kalla nätter.

Stor tunnel.

Den stora tunneln.

Caterpillartunnel

En caterpillartunnel är en enkel tunnel gjord av stålrör, som fästs på armeringsjärn nerkörda i jorden. En plastfolie hålls på plats med hjälp av rep. Plasten fästs vid en stolpe utanför öppningarna, och caterpillartunneln har således inga dörrar. Nästa säsong kan tunneln monteras på en ny plats och grödorna roterar därmed i växtföljden. I caterpillartunneln odlas paprika, tomat, chili och aubergine.

Caterpillartunnel.

Caterpillartunnel.

Flyttbar tunnel

Den flyttbara tunneln på Bossgården har 2 positioner och är monterad på medar. Morötter och rödbetor i position 1 sår de så tidigt som möjligt på säsongen, normalt i mitten av mars. Senare på säsongen, när morötter och rödbetor inte längre behöver skydd, flyttar de den till position 2 där det planteras gurka. Efter gurkskörden planterar de huvudsallat. Nästa år sår de morötter och rödbetor på den platsen.

Att tunneln är flyttbar möjliggör också odlingen av gröngödsling efter morots- och rödbetsskörden – något man annars har svårt att få in i en växtföljd i tunnelodling, eftersom ytan är så värdefull.

Flyttbar tunnel monterad på medar.

Flyttbar tunnel.

Mindre tunnlar

Ett par mindre tunnlar roterar i växtföljden. Medarna gör att de är lätta att flytta. Markväven höjer temperaturen, hindrar ogräs och gör att fukten håller längre i marken.

De mindre tunnlarna används främst för den kursverksamhet som bedrivs på Bossgården, och där odlas bland annat aubergine och tomater.

Liten tunnel.

Liten tunnel.

Senast uppdaterad: