15 Oktober 2019

Ny maskin för plantering genom grönmassa

På en tysk mässa visades en ny maskin för plantering av grönsaksplantor genom ett täcke med grönmassa. Här kan du läsa mer om maskinen och hur den fungerar.

Plantor som har planterats i grönmassa.

På den tyska mässan Öko-Feldtage visades ny maskin som används för att plantera grönsaksplantor genom ett täcke med grönmassa. Maskinen skär en skåra i grönmassan och plantorna planteras genom marktäckningen utan att först behöva plöja eller fräsa ner grönmassan.

Denna typ av planteringsmaskin gör det möjligt att använda så kallad mobil gröngödsling och först sprida avslagen grönmassa över hela fältet, för att sedan plantera genom växtmassan. Det är ännu en ovanlig metod och det ställer flera krav på noggranna förberedelser.

– För att lyckas behöver man ha sanerat jorden från rotogräs innan man lägger på organiskt material, säger rådgivaren Hermann Leggedör, som ordnade studieresan.

Man kan inte bearbeta jorden maskinellt, utan får hantera ogräsproblem för hand. Det är också viktigt att jordstrukturen är bra från början.

Det finns förhoppningar om att även kunna plantera grönsaker genom avslagen gröngödsling som växt på samma fält, men risken är då större att gröngödsling och ogräs växer vidare och konkurrerar med den planterade grödan.

Enligt tyska erfarenheter som redovisas i tidningen Lumbrico, kan detta system med plantering genom marktäckning vara mycket intressant – om förutsättningarna är de rätta och om man hanterar det på rätt sätt. Det kan då bli positiva effekter på marklivet och grödan.

Planteringsmaskinen Mulchtec Planter

Maskinen Mulchtec Planter planterar grönsaksplantor genom ett täcke med färsk grönmassa. Planteringsmaskinen behöver dock utvecklas med magasinsmatning för att få bättre arbetsställning och högre kapacitet.

Planteringsmaskinen Multech Planter visas upp på den tyska mässan Öko-Feldtage.

Planteringsmaskinen Multech Planter visas upp på den tyska mässan Öko-Feldtage.

Skivbill.

En skivbill med roterande knivar fräser upp en skåra i marken.

Plantor som planterats med hjälp av maskinen. 

Grönsaksplantorna släpps ner i en skåra och en rulle trycker tillbaka grönmassan intill plantorna.

Senast uppdaterad: