26 Februari 2020

Sammanställning av ekologiska potatisförsök under 2018

Här hittar du information om 2018 års ekologiska sortförsök av potatis. Du kan även ladda ner vår sammanställning av sortförsöken av potatis under åren 2014–2018.

Potatisfält.

Under 2018 fanns 4 ekologiska sortförsök i potatis. I södra Sverige låg 2 försök, Eslöv och Hässleholm, samt ett på Gotland och ett i Västerbottens län i Umeå.

Nya sorter för prövning var Aliance, Elfe och Marabel. Övriga sorter i prövning var Bionica, Connect och Carolus.

Trots det torra varma vädret blev skördeutbytet ganska bra; vädret resulterade i inget eller lågt tryck av bladmögel i samtliga försök.

Matpotatisodlingen uppgick till cirka 16000 hektar under 2018, vilket är en arealminskning med 6 procent för landet som helhet. Den ekologiska potatisarealen uppgick till 1742 hektar under 2017. Jämfört med 2014 så är det en fördubbling av ekopotatisodlingen. Flera orsaker kan finnas, men tillgången på bättre och odlingssäkrare sorter är en av de stora anledningarna till att ökningen tog fart.

De största odlingslänen av ekopotatis är

  1. Skåne med 426 hektar
  2. Västra Götaland med 398 hektar
  3. Gotland med 360 hektar
  4. Dalarna med 125 hektar.

Du kan läsa mer i vår sammanställning av sortförsöken av potatis under åren 2014–2018.

Senast uppdaterad: