11 Juni 2020

Korna favoriserar naturligt vitamin E

När korna utfodras med vallfoder, med ett naturligt stort E-vitamininnehåll blir det mer vitamin E i mjölken än när syntetiskt vitamin E tillsätts i fodret.

Huvudet på en svartvit ko som betar grönt gräs.

Naturligt stort E-vitamininnehåll i vallfoder ger mer vitamin E i mjölken.


Förklaringen är att korna favoriserar naturligt vitamin E snarare än syntetiskt. Det visar danska studier utförda av forskare vid Foulum, Århus Universitet.

Huvudregeln är att vitaminer ska vara av naturligt ursprung

Enligt regelverket för ekologisk produktion ska vitaminer som utfodras till idisslare vara av naturligt ursprung, utom om de inte finns tillgängliga i tillräcklig mängd från sådana källor. Till mjölkkorna anses vitamin A, D och E nödvändiga att tillsätta i foderstaten eftersom de kan vara svåra att få i sig i tillräckliga mängder av det som finns naturligt i fodret. Brist uppstår framförallt runt kalvningen, då korna har det största vitaminbehovet. Bland annat utsöndras en stor mängd vitaminer till råmjölken. Vitamin E är en mycket viktig antioxidant som skyddar mjölk och kött från härskning och är även viktig för djurets immunförsvar.

Naturligt vitamin E ger mer E-vitamin i mjölken

Flera studier har visat att det är en fördel att tillsätta den naturliga formen eftersom den syntetiska har sämre effekt och det därmed behövs mer av syntetiskt vitamin E för att motsvara kons behov. Nu är det även bevisat att naturligt vitamin E ger mer E-vitamin i mjölken. Detta beror på att det naturliga vitaminet är mer som ”handen i handsken” än det syntetiska. Även om man har tillsatt mer syntetiskt vitamin E har det inte gett någon större effekt på mjölkens innehåll. I det danska försöket visade det sig att 16 procent av den naturliga formen återfanns i mjölken och endast 6–7 procent av den syntetiska.

Vitaminfoder för säkerhets skull

Ett bra vallfoder utgör den största källan för naturliga vitaminer till mjölkkorna. Men innehållet i fodret varierar beroende på bland annat klimat, skördetidpunkt och lagringsmetod. Ofta har vallväxter som odlats i södra Sverige ett större vitamininnehåll än om de har odlats i norra Sverige. Det är alltså svårt att veta vilket vitamininnehåll vallfodret har och en vitaminanalys är dyr. Därför tillsätts vitaminfoder som en försäkringsåtgärd.

Vitamin E späds ut vid hög mjölkavkastning

Även om man har ett vallfoder med ett stort innehåll av vitamin E finns en gräns för hur mycket som hamnar i mjölken. Ju högre mjölkavkastning kon har desto mer utspädd blir mjölken på vitamin E.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: