Logotyp Jordbruksverket

Lantbruket och klimatet

Ekologiska lantbrukarna har lanserat rapporten Lantbruket och klimatet – Ett helhetsgrepp. Rapporten har sammanställts av lantbrukskonsulten Peter Einarsson.

Ko med kalv i sommarhagen.

Nu kan du läsa rapporten Lantbruket och klimatet – Ett helhetsgrepp.

I stället för att fokusera på en sak i taget vill Ekologiska lantbrukarna ta ett helhetsgrepp på lantbrukets roll för den globala uppvärmningen. Rapporten är en gedigen genomgång som även fokuserar på möjligheter att minska klimatpåverkan från lantbruket.

Global bild med lokala åtgärder

De delar i rapporten som handlar om utsläppens effekter gäller den globala bilden, eftersom växthusgasutsläppen påverkar atmosfären oavsett var de släpps ut. Men de möjliga åtgärderna är däremot lokala och rapporten riktar sig till svensk publik.

Ekologiskt lantbruk kan visa vägen

Ekologiskt lantbruk har haft stor betydelse för utvecklingen av ett mer hållbart lantbruk. Ett exempel är utvecklingen av odlingssystem med låga kväveinsatser. Mycket finns att göra för att minska klimatpåverkan. Men, enligt rapporten, kan ekologiskt lantbruk visa vägen mot en produktion som hela lantbruket behöver röra sig mot. Exempel på detta är minskad mineralgödselanvändning och mer vallodling. Djurantalet behöver anpassas bättre till arealen och djurhållningen och växtodlingen behöver samverka mera.

Här kan du ladda ner rapporten

Rapporten har finansierats av Jordbruksverkets medel, inom ramen för den åtgärdsplan om att öka ekologisk produktion och konsumtion, som regeringen tidigare gett Jordbruksverket i uppdrag att genomföra. Inom projektet tas även en studievägledning fram för rådgivare och ekolantbrukare.

Du kan läsa pressmeddelandet som sammanfattar delar av rapporten, ladda ner rapporten och studievägledningen, på Ekologiska lantbrukarnas webbplats.

Framsidan av rapporten Lantbruket och klimatet - Ett helhetsgrepp.