15 September 2020

Stinksot ökar – analysera därför alltid höstveteutsäde innan sådd 

Inför sådd av höstvete skall utsädet vara analyserat. Detta är särskilt viktigt för de odlare som använder eget utsäde. Utsäde som ska användas ska vara fritt från stinksotssporer. Certifierat utsäde kontrolleras och/eller behandlas för att minimera risken för förekomst av smitta.

Bild på stinksot i höstvete.

Stinksot i höstvete. Foto: Alf Djurberg.

Ta rapporterna om ökad förekomst av stinksot i årets skörd på största allvar, eftersom stinksot uppförökas exceptionellt fort om smittan inte hålls efter. Stinksoten sprids under tröskning när spormassorna från angripna kärnor sprids i omgivningen och till närliggande fält. Som namnet antyder, så har sjukdomen en stinkande lukt. Men var vaksam eftersom ett mindre angrepp inte alltid luktar tillräckligt för att uppmärksammas. Den karaktäristiska lukten av sillake gör skörden otjänlig både som brödsäd och foder. Vid angrepp tas inte skörden emot på spannmålsmottagningar.

I ekologisk odling ska man använda stinksotstoleranta sorter som Stava, Festival och Hallfreda. Sorten Etana ska enligt sortföreträdaren vara tolerant mot dvärgstinksot.

De senaste åren har stinksot ökat. I årets första analyser från utsädesenheten, Jordbruksverket, ligger stinksotsfrekvensen på 27 procent. Även hos Frökontrollen i Örebro visar analyserna på en betydande förekomst, 10 av 24 prov innehöll stinksotssporer.

Vanlig stinksot och dvärgstinksot skiljer sig i infektions- och spridningssätt

Vanlig stinksot orsakas av två olika svampar, Tilletia tritici och T. laevis, men symptomen är desamma. Vanlig stinksot följer med utsädet. I axen omvandlas kärnorna till en sporfylld kärna. Sotkärnan innehåller en stor mäng sotsporer, 5-10 miljoner. Vid skörd slås sotkärnorna sönder och sporer sprids till friska kärnor och marken. Sporerna kan också föras med vinden eller följa med tröskor och halmpressar och därmed spridas till nya områden. Dessa sporer utgör smitta för nästa års höstvetegröda. Sporerna gror i både ljus och mörker, men djup sådd ger större risk för angrepp.

Det är inte så lätt att upptäcka vanlig stinksot i fält. Angripna ax ser lite spretiga ut och gulnar något senare än friska ax. Kärnorna i axen är ombildade till illaluktande spormassor, vilket är det tydligaste tecknet på angrepp.

Dvärgstinksot orsakas av svampen Tilletia controversa. Dvärgstinksot angriper främst höstvete och smittan är markburen. Sporerna kan överleva i marken i 10 år. Plantorna angrips endast av dvärgstinksotsporer som redan ligger i marken. Infektionen sker på hösten. Därefter växer svampen inuti veteplantan där den så småningom växer in i axanlagen och förstör dessa. Ett smittat utsäde för med sig smittan till jorden, utan att infektera grödan samma år. Nästa gång höstvete odlas på fältet finns det däremot risk för att vetet angrips.

Dvärgstinksotsporer behöver ljus för att gro, så man ska undvika grund sådd. Angripna plantor får mycket kraftig bestockning och utpräglad dvärgväxt. Huvudskottet och ett par sidoskott kan vara friska och ha en normal längd, medan de andra sidoskotten blir ofta endast 30-40 centimeter höga. Angripna kärnor innehåller mycket stora mängder brunsvarta illaluktande sporer.

Åtgärder i samband med skörd och lagring

Det är viktigt att kontrollera fälten före skörd, så man vet om det finns angrepp eller inte. Friska och angripna fält eller delar av fält ska särhållas vid skörd, under torkning och lagring. Tänk på att tork och lager förorenas lätt av sporer och kan därmed hålla gårdens smitta i liv under många år.

Dvärgstinksot kan delvis undvikas genom att ha en högre stubbhöjd vid tröskning. Vid angrepp av stinksot ska halmen inte användas, men vid låg infektion kan spannmålen duga till foder. Då är det lämpligt att blanda de smittade partierna med annan helt frisk fodersäd. Är angreppet allt för kraftigt kommer djuren att inte äta fodret alls. Tänk på att stinksotsporerna kan behålla grobarheten även om de passerat mag-tarmkanalen och föras till nya områden genom stallgödseln.

Stinksot sprider sig lätt från ett fält till ett närliggande genom vindspridning. Det är viktigt att rekommendera långa odlingsuppehåll med höstvete och vårvete och påminna att spillplantor av dessa håller infektionen vid liv. För ekologisk odling rekommenderas odling av tolerant sort.

Senast uppdaterad: