Publiceringsdatum19 Augusti 2021

Odlingsguide för sötpotatis

Det finns potential för en utökad sötpotatisproduktion i Sverige. Grödan kan fungera bra i ekologisk odling förutsatt en god ogrässtrategi.

Sötpotatisar i ett tråg

Sötpotatis.

Sötpotatisen har en stark hälsoprofil och det finns mycket att utforska gällande smakvariationer både på rötterna och bladen. Blad och skott är en delikatess i många länder i Asien. I ett samarbetsprojekt mellan SLU, HIR Skåne, Elitplantstationen och Sydgrönt, genom innovationsstödet EIP-Agri, har man nu tagit fram en odlingsguide.

Guiden hittar du på Hushållningssällskapets webbsida och till hösten 2021 planeras en studieresa till Tyskland och Holland, finansierad av Jordbruksverket, för att studera sötpotatisproduktion och andra grödor. För mer information kontakta Oskar Hansson på HIR Skåne.

Du kan även se en film på YouTube där Helena Karlén, SLU, berättar om grödan sötpotatis och projektet som hon initierade 2014. Filmen hittar du genom att söka med rubriken

Senast uppdaterad: