Publiceringsdatum1 September 2021

Lagom lamm med Lammlyftet

För att få extra betalt av slakterierna för ekologiska lamm räcker det inte att lammen är uppfödda på en ekologisk certifierad gård. De måste också uppfylla slakteriernas krav på slaktkropparna.

Tio får står utspridda mellan några trädstammar och buskar.

Utbildningsmaterialet ger råd om hur du uppnår rätt slaktkroppskvalitet.

Dessa krav varierar något mellan olika slakterier, men kortfattat kan man säga att de ska vara lagom stora, lagom feta och ha tillräckligt bra formklass.

I princip alla aktörer i branschen har samarbetat i projektet Lammlyftet och tagit fram ett gediget utbildningsmaterial om slaktkroppskvalitet. Förutom att beskriva varför slaktkroppskvalitet är viktigt och hur det kontrolleras, finns också råd om hur producenten uppnår önskade kvaliteter. Materialet gäller generellt, men det är extra viktigt inom ekologisk produktion att uppnå rätt slaktkroppskvalitet.

Du hittar utbildningsmaterialet på SLUs utbildningsplattform.

Senast uppdaterad: