1 September 2021

Vilken är den bästa ekokon?

Forskare i Uruguay har jämfört holsteinkor med amerikansk härstamning med holsteinkor med nya zeeländsk härstamning under förutsättningar som är relevanta för ekologisk produktion.

Tre kor på en äng

Korna på bilden var inte med i studien.

Korna fick 33 procent av sin energi från kraftfoder, 20 procent från skördat grovfoder och resten från bete. I medeltal åt korna drygt 9 kg ts bete om dagen av betet som bestod av hundäxing, lucern och rörsvingel.

Det amerikanska korna var 60 kg tyngre, åt mer och mjölkade mer, men mjölken hade lägre fett- och proteinhalt. Vilken typ av holstein som är mest lönsam under dessa förutsättningar finns det inget entydigt svar på. Den lägre mjölkavkastningen hos den nya zeeländska typen kompenseras av att deras mjölk är mer värdefull och deras lägre foderförbrukning. Det som avgör är foderpriser och värdet av mjölkfett och mjölkprotein.

När motsvarande kor i sen laktation enbart erbjöds bete bestående av i huvudsak engelskt rajgräs fick forskarna ett tydligare utslag. Båda holsteintyperna åt lika länge, tog lika många tuggor och lika stora tuggor. Därmed blev även betesintaget lika stort (17,2 kg ts per dag). Mjölkavkastningen och proteinhalten var den samma. Men de nya zeeländska korna var bättre betesomvandlare då de producerade mjölk med en högre fetthalt. Skillnaden var 0,6 procentenheter vilket översatt till svensk prissättning på ekomjölk innebär cirka 35 öre per kg mjölk. Enligt forskarna stämmer resultatet i betesstudien väl med liknande studier.

Källor

Energy efficiency of grazing Holstein dairy cows; D. Talmóna, M. Garcia-Roche1, A. Mendoza and M. Carriquiry; EAAP – 71st Annual Meeting, Virtual Meeting 2020

Senast uppdaterad: