Publiceringsdatum2 September 2021

Kan skalreducerat musselmjöl ersätta fiskmjöl i ekologiskt värphönsfoder?

En ny studie visar att musselmjöl från skalade musslor kan ersätta fiskmjöl, men inte skalreducerat musselmjöl. För att använda den senare metodiken måste den förbättras så att bland annat salthalten minskas.

En brun höna på en äng med gräs och maskrosor.

Musselmjöl är mums, tycker Agda.

I tidigare svenska och andra studier har ungefär 5 procent musselmjöl visats vara ett lovande proteinfoder till värphöns. Musselmjöl i fodret ger mer orange färg på äggulan men större andelar kan ge problem med smakfel på äggen. Musslorna lever på den näring som finns i vattnet och musselodlingen bidrar därmed till minskad övergödning i haven. Men för att effektivt ta bort musselskalen kan musslorna kokas, vilket kräver mycket energi.

En annan möjlig metod är att skruvpressa musslorna och filtrera dem efteråt. Metoden ger inte en fullständig separation av de två fraktionerna. Skalet som blir kvar kan försörja hönsen med kalcium och fosfor, men innehåller även mycket salt som kan vara negativt för produktionen.

I studien utfodrades ekologiska värphöns (Brun Lohman) med tre olika foderstater, antingen 3,5 procent fiskmjöl, 5 procent skalade musslor eller 6 procent skalreducerade/filtrerade musslor. Värphönsen som fått fiskmjöl eller skalade musslor gav ägg med samma vikt, medan äggvikten var lägre när hönsen hade utfodrats med skalreducerade musslor. Troligen beror detta på en mindre optimal foderstat eftersom det var svårare att sätta samman foderstaten med det skalreducerade musselmjölet som bland annat hade lägre fett- och proteininnehåll än mjölet från de skalade musslorna.

Gulorna i äggen från höns som fått skalat musselmjöl hade den mest önskvärda fettsyrasammansättningen (lägst kvot omega 6/omega 3). Men fettsyrasammansättningen i fiskmjöl och musselmjöl beror på art och fiskens eller musslans omgivning. Därför kan det variera mellan omgångar. I studien upptäcktes inga smakfel på äggen.

Alla värden på fodermedel och resultat hittar du i artikeln The effect of deshelled and shell-reduced mussel meal on egg quality parameters of organic laying hens under commercial conditions från 2021 av Marleen van der Heide med flera.

Marleen van der Heide disputerade i juni med avhandlingen Seaweeds, insects and blue mussels in sustainable monogastric nutrition: novel feedstuffs as nutritional and functional feed ingredients. I doktorandstudierna ingick även en studie med utfodring av alger till smågrisar och en med insekter till kycklingar.

Marleen och medförfattare har även sammanställt tidigare forskning om alternativa proteinfodermedel till enkelmagade djur i review-artikeln The potential of locally-sourced european protein sources for organic monogastric production: A review of forage crop extracts, seaweed, starfish, mussel, and insects.

SLU ekologisk produktion och konsumtion, Epok, har sammanfattat artikeln utförligt.


Senast uppdaterad: