Publiceringsdatum9 September 2021

Bättre djurvälfärd hos ekokor i tysk studie

Nu har forskare studerat djurvälfärd hos mjölkkor i ett större perspektiv på 115 tyska gårdar. I studien fick ekologiska mjölkgårdar bättre poäng på alla områden jämfört med konventionella mjölkgårdar, men forskarna såg också en stor variation mellan gårdar.

Betande kor.

Forskare har studerat djurvälfärden hos mjölkkor på 115 tyska gårdar.

Även om det finns ett stort konsumentintresse för djurens välfärd finns det inte många studier som jämför djurvälfärden på ekologiska och konventionella gårdar. De studier som finns fokuserar ofta på en aspekt på välfärd, som djurens hälsa, och djurhållningen har förändrats sedan en del av studierna gjordes.

Djurens välfärd kan mätas enligt metoden Welfare Quality®. Protokollet är indelat i fyra välfärdsprinciper, välnärda, väl inhysta, god hälsa och sunda beteenden. Inom dessa finns 12 oberoende välfärdskriterier som poängsätts genom många olika mått. Utifrån poängen rankades gårdarna som excellenta, bra eller acceptabla. Av de ekologiska gårdarna klassades 15 procent som excellenta, 61 som bra och 22 procent som acceptabla, medan de konventionella gårdarna var till 2 procent excellenta, 52 procent bra och 46 procent acceptabla.

En av de ekologiska gårdarna hade så låga poäng att den inte klassades alls. Variationen mellan gårdar betyder att det finns utrymme för förbättringar även på ekologiska gårdar med mjölkproduktion. Forskarna menar att EU:s förordning för ekologisk produktion medför en stor potential för god djurvälfärd men ger ingen garanti för detta. Därför föreslår de att förordningen kompletteras med mer resultatbaserade regler.

Mer information om de olika kriterierna som mättes och hur de olika systemen rankades hittar du i artikeln The effects of farming systems (organic vs. conventional) on dairy cow welfare, based on the Welfare Quality® protocol av K. Wagner, J. Brinkmann, A. Bergschmidt, C. Renziehausen, S. och Marcha. Animal, 15:8 (2021).

Senast uppdaterad: