Logotyp Jordbruksverket

Insekter som proteinfoder till kycklingar

Insekter är ett alternativt foder till enkelmagade djur som kan tas fram under svenska förhållanden. Insekter innehåller mycket protein och kan därmed bidra med aminosyror till exempelvis ekologisk kycklinguppfödning. Därför utförde danska forskare en studie av utfodring med avfettade soldatflugelarver och två olika mjölmaskar (mindre mjölmask och gul mjölmask) till kycklingar.

Kyckling.

Insekter som foder kan bidra med aminosyror till ekologisk kycklinguppfödning.

I studien utfodrades Ross 308-kycklingar under 35 dagar från att de var dag-gamla med en inblandning av 10 procent av något av insektsmjölen. Foderstaterna jämfördes med varandra och med en kontroll utan insektsmjöl. Kycklingarna åt mindre när de utfodrades med mjölmask – och hade därmed en sämre tillväxt – än med soldatfluglarver och kontrollfoderstaten. Men foderomvandlingen var något bättre hos kycklingarna som åt mjöl från mindre mjölmask. Torrsubstansens smältbarhet var ungefär lika hos de olika insektsmjölen.

Insektsmjölen i studien innehöll mindre av aminosyran cystein jämfört med till exempel sojamjöl. Insektsmjöl innehåller även kitin, vilket har spekulerats kunna förbättra fåglars tarmhälsa. Kycklingarna som utfodrades med insektsmjöl hade tvärt om en förhöjd nivå av den skadliga bakterien Clostridium perfringens. Men ingen av kycklingarna hade så hög nivå av bakterien att den kunde orsaka sjukdomen nekrotiserande enterit (NE).

Här hittar du abstract från artikeln (inte open access) i Journal of Insects as Food and Feed från 2021 av Marleen van der Heide med flera.

Marleen van der Heide disputerade i juni med avhandlingen Seaweeds, insects and blue mussels in sustainable monogastric nutrition: novel feedstuffs as nutritional and functional feed ingredients. I doktorandstudierna ingick även en studie med utfodring av alger till smågrisar och en med musselmjöl till värphöns som vi har sammanfattat i en tidigare artikel.

Marleen och medförfattare har även sammanställt tidigare forskning om alternativa proteinfodermedel till enkelmagade djur i review-artikeln The potential of locally-sourced european protein sources for organic monogastric production: A review of forage crop extracts, seaweed, starfish, mussel, and insects.

SLU ekologisk produktion och konsumtion, Epok, har sammanfattat artikeln utförligt. och det kan du läsa via länken här nedanför.