Logotyp Jordbruksverket

Adresser till länsstyrelsen och andra stödmyndigheter

Här finns postadresser till länsstyrelserna och övriga stödmyndigheter för blanketter och andra brev som gäller olika typer av stöd.

Adresser för brev som gäller företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar

Länsstyrelser och andra stödmyndigheter

Om du ska skicka en blankett eller ett annat papper som gäller företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar ska du använda någon av de här adresserna.

Länsstyrelser och andra stödmyndigheter i bokstavsordning samt deras postadresser
StödmyndighetPostadress
Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge län 
Landsbygd/Fiske 
371 86 Karlskrona

DalarnaLänsstyrelsen i Dalarnas län 
Jordbrukar- och landsbygdsstöd 
791 84 Falun
GotlandLänsstyrelsen i Gotlands län
Landsbygdsenheten
Visborgsallén 4
621 85 Visby
GävleborgLänsstyrelsen i Gävleborgs län
Enheten för Landsbygd och Tillväxt
801 70 Gävle
HallandLänsstyrelsen i Hallands län
Landsbygdsenheten, företagsfunktionen
301 86 Halmstad
Jämtland
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Landsbygdsenheten
831 86 Östersund
JönköpingLänsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

KalmarLänsstyrelsen Kalmar län
391 86 Kalmar
KronobergLänsstyrelsen i Kronobergs län
Enheten för Tillväxt och landsbygd
351 86 Växjö
NorrbottenLänsstyrelsen i Norrbottens län
Landsbygdsenheten
971 86 Luleå
SkåneLänsstyrelsen Skåne
Landsbygd samverkan
291 86 Kristianstad
StockholmLänsstyrelsen i Stockholms län
Box 220 67
104 22 Stockholm
SödermanlandLänsstyrelsen i Södermanlands län
Landsbygdsutveckling
611 86 Nyköping
UppsalaLänsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala
VärmlandLänsstyrelsen i Värmlands län
Regional utveckling
Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad
VästerbottenLänsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå
VästernorrlandLänsstyrelsen Västernorrland
871 86 Härnösand
VästmanlandLänsstyrelsen i Västmanlands län
Västra Ringvägen 1
721 86 Västerås
Västra GötalandLänsstyrelsen Västra Götaland
Funktionen för landsbygdsstöd
403 40 Göteborg
ÖrebroLänsstyrelsen i Örebro län
Landsbygdsstöd
701 86 Örebro
ÖstergötlandLänsstyrelsen Östergötland
Enheten för landsbygd
581 86 Linköping
Jordbruksverket, stöd och utbetalning inom havs- och fiskeriprogrammetJordbruksverket
Leader och fiskerienheten
551 82 Jönköping
Jordbruksverket, stöd och utbetalning inom landsbygdsprogrammetJordbruksverket
Landsbygdsstödsenheten
551 82 Jönköping
Jordbruksverket, stöd och utbetalning inom lokalt ledd utvecklingJordbruksverket
Leader och marknadsstödsenheten
551 82 Jönköping
Jordbruksverket, ansökan om undantag från kravet på betalningsbevisJordbruksverket
Landsbygdsstödsenheten
551 82 Jönköping
Jordbruksverket, stöd och utbetalning av stöd inom biodlingssektorn Jordbruksverket
Landsbygdsstödsenheten
551 82 Jönköping
SametingetSametinget
Landsbygdsstöd
Box 582
832 51 Östersund
SkogsstyrelsenSkogsstyrelsen
551 83 Jönköping
TillväxtverketTillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm

Adresser till länsstyrelsen och Jordbruksverket för brev som gäller jordbrukarstöd

Länsstyrelser och Jordbruksverket

Om du ska skicka en blankett eller ett annat papper som gäller jordbrukar­stöden till länsstyrelsen ska du använda någon av de här adresserna.

Länsstyrelser i bokstavsordning och deras postadresser
LänsstyrelsePostadress
BlekingeLänsstyrelsen i Blekinge län
371 86 Karlskrona
DalarnaLänsstyrelsen i Dalarnas län
791 84 Falun
GotlandLänsstyrelsen i Gotlands län
Landsbygdsenheten
621 85 Visby
GävleborgLänsstyrelsen Gävleborgs län
Enheten för jordbrukarstöd
801 70 Gävle
HallandLänsstyrelsen i Hallands län
Landsbygdsenheten
301 86 Halmstad
JämtlandLänsstyrelsen i Jämtlands län
Landsbygdsenheten
831 86 Östersund
JönköpingLänsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping
KalmarLänsstyrelsen Kalmar län
Lantbruksenheten
391 86 Kalmar
KronobergLänsstyrelsen i Kronobergs län
Enheten för jordbrukarstöd, handläggning
351 86 Växjö
NorrbottenLänsstyrelsen i Norrbottens län
Landsbygdsenheten
971 86 Luleå
Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Handläggningsenheten
291 86 Kristianstad
StockholmLänsstyrelsen i Stockholms län
Enheten för lantbruk
Box 22067
104 22 Stockholm
SödermanlandLänsstyrelsen i Södermanlands län
Jordbrukarstöd
611 86 Nyköping
UppsalaLänsstyrelsen i Uppsala län
Jordbruksenheten
751 86 Uppsala
Värmland
Länsstyrelsen i Värmlands län
Lantbruk, jordbrukarstöd
651 86 Karlstad
VästerbottenLänsstyrelsen Västerbotten
Enheten för landsbygd och regional utveckling
901 86 Umeå
Västernorrland
Länsstyrelsen Västernorrland
Jordbrukarstöd
871 86 Härnösand
VästmanlandLänsstyrelsen i Västmanlands län
Avdelningen för landsbygdsutveckling
721 86 Västerås
Västra GötalandLänsstyrelsen Västra Götaland
Jordbrukarstödsenheten
403 40 Göteborg
ÖrebroLänsstyrelsen i Örebro län
Jordbrukarstöd
701 86 Örebro
ÖstergötlandLänsstyrelsen Östergötland
Enheten för jordbrukarstöd
581 86 Linköping

Myndighet

Adress

Jordbruksverket

Jordbruksverket
Jordbrukarstödsenheten
551 82 Jönköping