Logotyp Jordbruksverket

Adresser till länsstyrelsen och andra stödmyndigheter

Här finns postadresser till länsstyrelserna och övriga stödmyndigheter för blanketter och andra brev som gäller olika typer av stöd.

Adresser för brev som gäller företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar

Om du ska skicka en blankett eller ett annat papper som gäller företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar ska du använda någon av de här adresserna.

Länsstyrelser och andra stödmyndigheter i bokstavsordning samt deras postadresser

Stödmyndighet

Postadress

Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge län

Landsbygd/Fiske

371 86 Karlskrona

Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Jordbrukar- och landsbygdsstöd

791 84 Falun

Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län
Landsbygdsenheten

Visborgsallén 4

621 85 Visby

Gävleborg

Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Enheten för Landsbygd och Tillväxt

801 70 Gävle

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län
Landsbygdsenheten, företagsfunktionen

301 86 Halmstad

Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Landsbygdsenheten

831 86 Östersund

Jönköping

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping


Kalmar

Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 Kalmar

Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Enheten för Tillväxt och landsbygd

351 86 Växjö

Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Landsbygdsenheten

971 86 Luleå

Skåne

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad

Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 220 67

104 22 Stockholm

Södermanland

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Landsbygdsutveckling

611 86 Nyköping

Uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala

Värmland

Länsstyrelsen i Värmlands län
Regional utveckling

Landsbygdsstöd

651 86 Karlstad

Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbottens
901 86 Umeå

Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland
871 86 Härnösand

Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län
Västra Ringvägen 1

721 86 Västerås

Västra Götaland

Länsstyrelsen Västra Götaland
Funktionen för landsbygdsstöd

403 40 Göteborg

Örebro

Länsstyrelsen i Örebro län
Landsbygdsstöd

701 86 Örebro

Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland
Enheten för landsbygd

581 86 Linköping

Jordbruksverket, stöd och utbetalning

inom havs- och fiskeriprogrammet

Jordbruksverket
Fiskeri- och marknadsstödsenheten

551 82 Jönköping

Jordbruksverket, stöd och utbetalning

inom landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket
Landsbygdsenheten

551 82 Jönköping

Jordbruksverket, stöd och utbetalning

inom lokalt ledd utveckling

Jordbruksverket
Lokalt ledd utveckling

551 82 Jönköping

Jordbruksverket, ansökan om undantag

på kravet på betalningsbevis

Jordbruksverket

Landsbygdsenheten

551 82 Jönköping

Jordbruksverket, stöd inom biodlingssektorn 

Jordbruksverket

Miljöanalysenheten

551 82 Jönköping

Jordbruksverket, utbetalning inom biodlingssektorn

Jordbruksverket
Fiskeri- och marknadsstödsenheten

551 82 Jönköping

Sametinget

Sametinget
Landsbygdsstöd

Box 582

831 27 Frösön

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping

Tillväxtverket

Tillväxtverket
Box 4044

112 61 Stockholm

Adresser till länsstyrelsen och jordbruksverket för brev som gäller jordbrukarstöd

Om du ska skicka en blankett eller ett annat papper som gäller jordbrukar­stöden till länsstyrelsen ska du använda någon av de här adresserna.

Länsstyrelser i bokstavsordning och deras postadresser
Länsstyrelse

Postadress

Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge län

371 86 Karlskrona

Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarnas län

791 84 Falun

Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

Landsbygdsenheten

621 85 Visby

Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborgs län

Enheten för jordbrukarstöd

801 70 Gävle

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Landsbygdsenheten

301 86 Halmstad

Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Landsbygdsenheten

831 86 Östersund

Jönköping

Länsstyrelsen i Jönköpings län

551 86 Jönköping

Kalmar

Länsstyrelsen Kalmar län

Lantbruksenheten

391 86 Kalmar

Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Enheten för jordbrukarstöd, handläggning

351 86 Växjö

Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Landsbygdsenheten

971 86 Luleå

Skåne

Länsstyrelsen Skåne

Handläggningsenheten

291 86 Kristianstad

Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län

Enheten för lantbruk

Box 22067

104 22 Stockholm

Södermanland

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Jordbrukarstöd

611 86 Nyköping

Uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala län

Jordbruksenheten

751 86 Uppsala

Värmland

Länsstyrelsen i Värmlands län

Lantbruk, jordbrukarstöd

651 86 Karlstad

Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten

Enheten för landsbygd och regional utveckling

901 86 Umeå

Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland

Jordbrukarstöd

871 86 Härnösand

Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Avdelningen för landsbygdsutveckling

721 86 Västerås

Västra Götaland

Länsstyrelsen Västra Götaland

Jordbrukarstödsenheten

403 40 Göteborg

Örebro

Länsstyrelsen i Örebro län

Jordbrukarstöd

701 86 Örebro

Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland

Enheten för jordbrukarstöd

581 86 Linköping

Myndighet

Postadress

Jordbruksverket

Jordbruksverket

Jordbrukarstödsenheten

551 82 Jönköping