Kontroll­avgifter och beräknings­underlag

Här presenterar vi beräknings­underlag för våra kontroll­avgifter som styrs av kontroll­förordningen (EU) 2017:625.

Avgifter för kontroll av foderanläggningar

Årlig kontrollavgift (i kronor) för foder­anläggningar beroende på kontroll­intervall

Anläggningstyp

3 per år

2 per år

1 per år

Vart-annat år

Vart
tredje år

Vart fjärde år

Vart femte år

Vart sjätte år

Vart sjunde år

Foder (råvaror, foderblandningar) som enbart paketeras om

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Införsel från annat EU-land av läkemedelsfoder, koccidiostatika och histamonostatika

34 650

23 100

11 550

5 775

3 850

2 888

2 310

1 925

1 650

Införsel från annat EU-land av foderblandningar, tillsatser, förblandningar eller råvaror

34 650

23 100

11 550

5 775

3 850

2 888

2 310

1 925

1 650

Ansvarar för foder som någon annan legotillverkar

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Lagerhållning införda foder från annat EU-land

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Butiksförsäljning av foder till kanin, duva och koi karp i förpackningar under 10 kilo

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Övriga anläggningar

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Årlig kontrollavgift (i kronor) för foder­anläggningar beroende på kontroll­intervall – transporter

Anläggningstyp – transporter

3 per år

2 per år

1 per år

Vart-annat år

Vart
tredje år

Vart fjärde år

Vart femte år

Vart sjätte år

Vart sjunde år

Bulktransport av fiskmjöl eller fodertillsatser. Bulktransport av förblandningar innehållande läkemedel, koccidiostatika och histomonostatika

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Kyl- eller frystransporter

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Övriga fodertransporter

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Årlig kontrollavgift (i kronor) för foder­anläggningar beroende på kontroll­intervall – fodertillsatser

Anläggningstyp – foder­tillsatser

3 per år

2 per år

1 per år

Vart-annat år

Vart
tredje år

Vart fjärde år

Vart femte år

Vart sjätte år

Vart sjunde år

Tillverkar foder­tillsatser (inklusive inte EU-godkända för export)

92 400

61 600

30 800

15 400

10 267

7 700

6 160

5 133

4 400

Butiks­försäljning och lagerhållning av fodertillsatser (inklusive inte EU-godkända för export)

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Införsel från tredje land av fodertillsatser (inklusive inte EU-godkända för export)

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Årlig kontrollavgift (i kronor) för foder­anläggningar beroende på kontroll­intervall – förblandningar

Anläggningstyp – förblandningar

3 per år

2 per år

1 per år

Vart-annat år

Vart
tredje år

Vart fjärde år

Vart femte år

Vart sjätte år

Vart sjunde år

Tillverkar förblandningar

92 400

61 600

30 800

15 400

10 267

7 700

6 160

5 133

4 400

Butiksförsäljning och lagerhållning av förblandningar

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Införsel från tredje land av förblandningar

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Årlig kontrollavgift (i kronor) för foder­anläggningar beroende på kontroll­intervall – foderråvaror

Anläggningstyp – foderråvaror

3 per år

2 per år

1 per år

Vart-annat år

Vart
tredje år

Vart fjärde år

Vart femte år

Vart sjätte år

Vart sjunde år

Tillverkar foderråvaror bestående av framställda produkter

69 300

46 200

23 100

11 550

7 700

5 775

4 620

3 850

3 300

Butiksförsäljning och lagerhållning av foderråvaror bestående av framställda produkter

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Införsel från tredje land av foderråvaror bestående av framställda produkter

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Tillverkar foderråvaror bestående av animaliska biprodukter från livsmedelsanläggning

69 300

46 200

23 100

11 550

7 700

5 775

4 620

3 850

3 300

Butiksförsäljning och lagerhållning av foderråvaror bestående av animaliska biprodukter från livsmedelsanläggning

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Införsel från tredje land av foderråvaror bestående av animaliska biprodukter från livsmedelsanläggning

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Tillverkar foderråvaror bestående av animaliska biprodukter från andra än livsmedelsanläggningar

69 300

46 200

23 100

11 550

7 700

5 775

4 620

3 850

3 300

Butiksförsäljning och lagerhållning av foderråvaror bestående av animaliska biprodukter från andra än livsmedelsanläggningar

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Införsel från tredje land av foderråvaror bestående av animaliska biprodukter från andra än livsmedelsanläggningar

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Tillverkar vegetabiliska foderråvaror

69 300

46 200

23 100

11 550

7 700

5 775

4 620

3 850

3 300

Butiksförsäljning och lagerhållning av vegetabiliska foderråvaror

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Införsel från tredje land av vegetabiliska foderråvaror

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Årlig kontrollavgift (i kronor) för foder­anläggningar beroende på kontroll­intervall – foder­blandningar

Anläggningstyp – foder­blandningar

3 per år

2 per år

1 per år

Vart-annat år

Vart
tredje år

Vart fjärde år

Vart femte år

Vart sjätte år

Vart sjunde år

Tillverkar foder­blandningar som innehåller läkemedel, koccidiostatika eller histomonostatika

92 400

61 600

30 800

15 400

10 267

7 700

6 160

5 133

4 400

Butiksförsäljning och lagerhållning av foder­blandningar som innehåller läkemedel, koccidiostatika eller histomonostatika

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Införsel från tredje land av foder­blandningar som innehåller läkemedel, koccidiostatika eller histomonostatika

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Tillverkar foder­blandningar till livsmedels­producerande djur

92 400

61 600

30 800

15 400

10 267

7 700

6 160

5 133

4 400

Butiksförsäljning och lagerhållning av foder­blandningar till livsmedels­producerande djur

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Införsel från tredje land av foder­blandningar till livsmedels­producerande djur

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Tillverkar foderblandningar till livsmedels­producerande djur – blandartjänst

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Tillverkar foder­blandningar till icke livsmedels­producerande djur – vegetabilier

92 400

61 600

30 800

15 400

10 267

7 700

6 160

5 133

4 400

Införsel från tredje land av foder­blandningar till icke livsmedels­producerande djur – vegetabilier

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Tillverkar foder­blandningar till icke livsmedels­producerande djur som innehåller animalisk råvara

92 400

61 600

30 800

15 400

10 267

7 700

6 160

5 133

4 400

Införsel från tredje land av foder­blandningar till icke livsmedels­producerande djur som innehåller animalisk råvara

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Avgifter för kontroll av anläggningar inom området animaliska biprodukter (ABP) och därav framställda produkter

Årlig kontrollavgift (i kronor) för ABP-anläggningar beroende på kontrollintervall

Anläggningstyp

3 per år

2 per år

1 per år

Vart-annat år

Vart
tredje år

Vart fjärde år

Vart

femte år

Vart

sjätte år

Vart

sjunde år

Mellanhantering av animaliska biprodukter

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Mellanhantering, malning

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Mellanhantering, malning av slaktbiprodukter

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Mellanhantering, malning och frysning av slaktbiprodukter

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Mellanhantering, malning och syrning av slaktbiprodukter

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Mellanhantering, hygienisering inför rötning/kompostering

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Mellanhantering, malning av kadaver

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Mellanhantering, saltning av hudar

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Lagring av animaliska biprodukter

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Lagring av framställda produkter

34 650

23 100

11 550

5 775

3 850

2 888

2 310

1 925

1 650

Förbrännings­anläggning, kremerings­anläggning

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Förbrännings­anläggning, kremerings­anläggning för sällskapsdjur

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Förbrännings­anläggning, kremerings­anläggning för övriga djurslag

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Bearbetnings­anläggning

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Oleokemisk anläggning

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Biogasanläggning med hygienisering

69 300

46 200

23 100

11 550

7 700

5 775

4 620

3 850

3 300

Biogasanläggning med validerad metod

69 300

46 200

23 100

11 550

7 700

5 775

4 620

3 850

3 300

Biogasanläggning som rötar naturgödsel tillsammans med annat material, obehandlad rötrest

69 300

46 200

23 100

11 550

7 700

5 775

4 620

3 850

3 300

Biogasanläggning utan hygienisering

69 300

46 200

23 100

11 550

7 700

5 775

4 620

3 850

3 300

Komposterings­anläggning

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Komposterings­anläggning med validerad metod

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Användning för tekniska produkter andra än specificerade

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Garveri

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Konservator, mer än 40 djur

34 650

23 100

11 550

5 775

3 850

2 888

2 310

1 925

1 650

Konservator, mindre än 40 djur

34 650

23 100

11 550

5 775

3 850

2 888

2 310

1 925

1 650

Användning för diagnostik, utbildning och/eller forskning (inkluderat testning)

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Användning för konstnärlig verksamhet

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Anläggning för tillverkning av organiska gödningsmedel och jordförbättrings­medel från framställda produkter

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Anläggning som släpper ut förpackade organiska gödningsmedel och jordförbättrings­medel på marknaden

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Anläggning som släpper ut organiska gödningsmedel och jordförbättrings­medel på marknaden i bulk

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Registrering för jordtillverkning

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Användning för kosmetiska produkter

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Förbrännings­anläggning, registrerad

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Handlare/trader

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Pharmaceutisk verksamhet inklusive alla typer av medicintekniska produkter

46 200

30 800

15 400

7 700

5 133

3 850

3 080

2 567

2 200

Djurparker

69 300

46 200

23 100

11 550

7 700

5 775

4 620

3 850

3 300

Övriga aktiviteter

23 100

15 400

7 700

3 850

2 567

1 925

1 540

1 283

1 100

Avgifter för växtskydds- och kvalitetskontroll vid import

Avgiftsberäkning kvalitetskontroll vid import

Beräkningsposter

Dokumentkontroll

Fysisk kontroll

Timkostnad (SEK)

847

847

Antal kontroller per år

3 000

1 500

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera. Totalt antal timmar för helår.

500

700

Tidsåtgång per kontroll

Förberedelse (tim)

0,25

0,15

Restid (tim)

0

0,15

Kontrollgenomförande (tim)

0,25

0,5

Efterarbete och dokumentation (tim)

0,25

0,15

Kostnad per kontroll (SEK)

776

1 200

Avgiftsberäkning växtskyddskontroll vid import

Beräkningsposter

Dokumentkontroll

Fysisk kontroll

Timkostnad (SEK)

786

786

Antal kontroller per år

4 500

3 000

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera. Totalt antal timmar för helår.

1 000

1 800

Tidsåtgång per kontroll

Förberedelse (tim)

0,25

0,15

Restid (tim)

0

0,25

Kontrollgenomförande (tim)

0,25

0,5

Efterarbete och dokumentation (tim)

0,25

0,1

Kostnad per kontroll (SEK)

786

1 293

Timkostnadsberäkning kvalitetskontroll vid import

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

264

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

131

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6 % 2023

Administrativt påslag för RO tillsyn

186

Administrativt påslag för 2023 är 47%.

Total lönekostnad per timme

581


Total lönekostnad per år

976 409


Internt administrativt påslag

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt påslag.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

2 074

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2022

Systemförvaltning och systemutveckling

0


Resekostnader

100 000

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

50 000


Utbildningskostnader

50 000

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Internt administrativt pålägg per timme

96


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

847


Timkostnadsberäkning växtskyddskontroll vid import

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

264

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

131

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6 % 2023

Administrativt påslag för RO tillsyn

142

Administrativt påslag för 2023 är36%

Total lönekostnad per timme

538


Total lönekostnad per år

903 345


Internt administrativt pålägg

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

5 540

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2022

Systemförvaltning och systemutveckling

0


Resekostnader

450 000

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

100 000


Utbildningskostnader

100 000

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Internt administrativt påslag per timme

117


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

819


Beräkning av avgift

Beräkningsposter

Avgift

Dokumentkontroll växtskydd

786

5% växtskyddskontroll

65

Total kostnad reducerad avgift

851

Dokumentkontroll

786

30% växtskyddskontroll

388

Total kostnad normal avgift

1 246

Dokumentkontroll

786

80% växtskyddskontroll

1 034

Tillägg kvalitet

384

Total kostnad höjd avgift

2 204

Beslutad avgift

Reducerad nivå*

Normal nivå

Höjd nivå**

Kommentar

700

1 200

1 700

under 25 ton (motsvarar en container)

1 050

1 800

2 550

mellan 25 och 75 ton (motsvarar 2-3 containrar)

1 400

2 400

3 400

över 75 ton (motsvarar mer än 3 containrar)

VI räknar med att tidsåtgången är 1,5 gånger högre för 2-3 containrar än om det är 1 container och 2 gånger högre om det är fler än 3 containrar.

*under 10% och bara växtskydd

**över 50% och både växtskydd och kvalitet

Avgifter vid exportkontroll

Avgiftsberäkning vid exportkontroll

Beräkningsposter

Sundhetscertifikat

Fysisk exportkontroll

Timkostnad (SEK)

816

816

Antal kontroller per år

11 000

1 400

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera. Totalt antal timmar för helår.

2 500

550

Tidsåtgång per kontroll

Förberedelse (tim)

0

0,25

Restid (tim)

0

1,5

Kontrollgenomförande (tim)

0,3

1,5

Efterarbete och dokumentation (tim)

0

0,25

Kostnad per kontroll (SEK)

430

3 177

Avgiftsberäkning exportkontroll - tillkommande timma

Timkostnad (SEK)

816

Tidsåtgång per kontroll

Förberedelse (tim)

0

Restid (tim)

0

Kontrollgenomförande (tim)

1

Manuell fakturering och separat tidsredovisning (tim)

0,2

Kostnad per kontroll (SEK)

979

Timkostnadsberäkning vid exportkontroll

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

271

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

135

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

191

Administrativt påslag för 2022 är 47%.

Total lönekostnad per timme

597


Total lönekostnad per år

1 002 799


Internt administrativt pålägg

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

4 500

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

0


Resekostnader

50 000

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

100 000


Utbildningskostnader

100 000

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Internt administrativt pålägg per timme

56


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

816


Avgifter för samordning av importkontroll EKO-produkter

Avgiftsberäkning samordning av importkontroll EKO-produkter

Timkostnad (SEK)

727

Antal kontroller per år

60

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera.

Totalt antal timmar för helår.

70

Kostnad per kontroll (SEK)

848

Föreslagen avgift per intyg (SEK)

850

Timkostnadsberäkning samordning av importkontroll EKO-produkter

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

286

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

142

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

154

Påslaget för de obligatoriska avgifterna enligt kontrollförordningen är 36% för 2022.

Total lönekostnad per timme

581


Total lönekostnad per år

976 589


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad (SEK)

727


Avgifter för samordning av veterinär gränskontroll

Avgiftsberäkning samordning av veterinär gränskontroll

Timkostnad (SEK)

780

Antal sändningar per år

1 400

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera. Totalt antal timmar för helår.

1 020

Kostnad per kontroll (SEK)

568

Föreslagen avgift per sändning (SEK)

500

Timkostnadsberäkning samordning av veterinär gränskontroll

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

307

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

152

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

165

Administrativt påslag för de obligatoriska avgifterna enligt kontrollförordningen är 36% för 2022

Total lönekostnad per timme

625


Total lönekostnad per år

1 049 833


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

781


Avgifter för samordning av hönshälsan


Avgiftsberäkning samordning av hönshälsan

Timkostnad (SEK)

844

Antal anläggningar

92

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera.

Totalt antal timmar för helår.

300

Kostnad per anläggning (SEK)

2 752

Föreslagen avgift per anläggning och år (SEK)

2 800

Timkostnadsberäkning samordning av hönshälsan

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

307

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

152

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

216

Administrativt påslag för 2022 är 47%.

Total lönekostnad per timme

675


Total lönekostnad per år

1 134 746


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

844


Avgifter för samordning för seminverksamhet


Avgiftsberäkning samordning för seminverksamhet

Timkostnad (SEK)

825

Antal anläggningar

44

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera.

Totalt antal timmar för helår.

175

Kostnad per anläggning (SEK)

3 282

Föreslagen avgift per anläggning och år (SEK)

3 400

Timkostnadsberäkning samordning för seminverksamhet

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

300

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

149

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

211

Administrativt påslag för 2022 är 47%.

Total lönekostnad per timme

660


Total lönekostnad per år

1 108 356


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

825


Avgifter för samordning vattenbruk


Avgiftsberäkning samordning vattenbruk

Beräkningsposter

Hög risk

Medel risk

Låg risk godkända

Låg risk registrerade

Timkostnad (SEK)

844

844

844

844

Antal anläggningar

38

65

160

65

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera. Totalt antal timmar för helår.

500

350

300

40

Kostnad per anläggning (SEK)

11 100

4 544

1 582

519

Föreslagen avgift per anläggning och år (SEK)

11 000

4 500

1 500

500

Timkostnadsberäkning samordning vattenbruk

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

307

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

152

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

216

Administrativt påslag för 2022 är 47%.

Total lönekostnad per timme

675


Total lönekostnad per år

1 134 746


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

844


Avgifter för kontroll av funktionstestare


Avgiftsberäkning kontroll av funktionstestare

Timkostnad (SEK) (hämtas ur timkostnadsberäkningen för kontrolltypen)

742

Antal kontroller/år

50

Samordning, planering mm av kontrollområdet. Totalt antal timmar för helår.

12

Tid samordning per kontroll

0,2

Tidsåtgång per kontroll (tim)


Förberedelse

0,2

Restid

0,0

Kontrollgenomförande

0,5

Efterarbete och dokumentation

0,2

Kostnad per kontroll

846

Timkostnadsberäkning kontroll av funktionstestare

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

270

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

134

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

190


Internt administrativt pålägg

40

Internt administrativt pålägg

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

100

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

0


Resekostnader

0

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

0


Utbildningskostnader

0

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Kostnader för gemensamma funktioner

8 000


Konsulter och bemanningsföretag

0


Internt administrativt pålägg per timme

40


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

742


Avgifter för kontroll av GMO


Avgiftsberäkning kontroll av GMO

Beräkningsposter

GMO fältförsök

GMO innesluten användning

Timkostnad (SEK) (hämtas ur timkostnadsberäkningen för kontrolltypen)

962

962

Antal kontroller/år

20

18

Samordning, planering mm av kontrollområdet. Totalt antal timmar för helår.

8

8

Tid samordning per kontroll

0,4

0,4

Tidsåtgång per kontroll (tim)Förberedelse

1

1

Restid

1

2

Kontrollgenomförande

1

2

Efterarbete och dokumentation

1

2

Kostnad per kontroll

4 233

6 681

Timkostnadsberäkning kontroll av GMO

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

285

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

141

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

200


Internt administrativt pålägg

143


Total lönekostnad per timme

570


Internt administrativt pålägg

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

350

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

0


Resekostnader

25 102

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

1 000


Utbildningskostnader

0

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Kostnader för gemensamma funktioner

24 000


Konsulter och bemanningsföretag

0


Internt administrativt pålägg per timme

143


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

962Avgifter för samordning TSE


Avgiftsberäkning samordning för TSE

Timkostnad (SEK)

780

Antal anläggningar

443

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera.

Totalt antal timmar för helår.

110

Kostnad per anläggning (SEK)

28 600

Föreslagen avgift per anläggning och år (SEK)

28 600

Timkostnadsberäkning samordning vattenbruk

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

284

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

141

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

199

Administrativt påslag för 2022 är 47%.

Total lönekostnad per timme

624


Total lönekostnad per år

1 047 661


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

780


Avgifter för kontroll av företag med tillstånd


Avgiftsberäkning kontroll av företag med tillstånd ISPM och KD56


Tillstånd ISPM

Tillstånd KD56

Timkostnad (SEK) (hämtas ur timkostnadsberäkningen för kontrolltypen)

1 054

1 026

Antal kontroller/år

570

180

Samordning, planering mm av kontrollområdet. Totalt antal timmar för helår.

160

140

Tid samordning per kontroll

0,3

0,8

Tidsåtgång per kontroll (tim)Förberedelse

0,5

0,8

Restid

1,5

2,1

Kontrollgenomförande

1

2

Efterarbete och dokumentation

0,8

1

Kostnad per kontroll

4 301

6 851


Timkostnadsberäkning kontroll av företag med tillstånd ISPM och KD56

Lönekostnader

Tillstånd ISPM

TillståndKD56

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

254

270

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

126

134

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

178

190


Internt administrativt pålägg

286

227


Total lönekostnad per timme

843

820


Internt administrativt pålägg

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

1 560

1 277

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

0

6 750


Resekostnader

68 920

33 900

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

22 700

2 300


Utbildningskostnader

0

0

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Kostnader för gemensamma funktioner

80 000

48 000


Konsulter och bemanningsföretag

274 000

198 500


Internt administrativt pålägg per timme

286

227


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

1 054

1 026


Avgifter för kontroll av handelsnormen frukt och grönsaker grossister


Avgiftsberäkning kontroll av handelsnormen frukt och grönsaker grossister

Timkostnad (SEK) (hämtas ur timkostnadsberäkningen för kontrolltypen)

890

Antal kontroller/år

1 100

Samordning, planering mm av kontrollområdet. Totalt antal timmar för helår.

400

Tid samordning per kontroll

0,4

Tidsåtgång per kontroll (tim)


Förberedelse

0,5

Restid

1

Kontrollgenomförande

1

Efterarbete och dokumentation

0,5

Kostnad per kontroll

2 994

Timkostnadsberäkning kontroll av handelsnormen frukt och grönsaker grossister

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

255

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

126

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

179


Internt administrativt pålägg

151


Total lönekostnad per timme

712


Internt administrativt pålägg

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

5 982

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

250 000


Resekostnader

262 036

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

5 000


Utbildningskostnader

100 000

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Kostnader för gemensamma funktioner

160 000


Konsulter och bemanningsföretag

125 647


Internt administrativt pålägg per timme

151


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

890


Avgifter för kontroll av växtpassaktörer


Avgiftsberäkning kontroll av växtpassaktörer

Timkostnad (SEK) (hämtas ur timkostnadsberäkningen för kontrolltypen)

1031

Antal kontroller/år

345

Samordning, planering mm av kontrollområdet. Totalt antal timmar för helår.

80

Tid samordning per kontroll

0,2

Tidsåtgång per kontroll (tim)


Förberedelse

0,4

Restid

0,9

Kontrollgenomförande

1

Efterarbete och dokumentation

0,4

Kostnad per kontroll

2 169

Timkostnadsberäkning kontroll av växtpassaktörer

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

270

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

134

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

190


Internt administrativt pålägg

231


Total lönekostnad per timme

825


Internt administrativt pålägg

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

1499

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

32 700


Resekostnader

156 500

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

500


Utbildningskostnader

0

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Kostnader för gemensamma funktioner

156 000


Konsulter och bemanningsföretag

0


Internt administrativt pålägg per timme

231


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

1031Avgifter för kontroll som inte är ursprungligen planerad

Avgiftsberäkning för tillkommande timma och oplanerad kontroll

Beräkningsposter

Tillkommande timma

Oplanerad kontroll eller kontroll utanför ordinarie arbetstid

Timkostnad (SEK)

708

708

Tidsåtgång per kontrollFörberedelse (tim)

0

0,75

Restid (tim)

0

1

Kontrollgenomförande (tim)

1

1,5

Efterarbete och dokumentation

0

0,5

Manuell fakturering och separat tidsredovisning (tim)

0,33

0,33

Kostnad per tillkommande timma (SEK)

942


Kostnad per kontroll (SEK)


2 889

Timkostnadsberäkning för avgiftssättning

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

279

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

138

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

150

Administrativt påslag för 2022 är 36%.

Total lönekostnad per timme

567


Total lönekostnad per år

952 174


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

708


Kontroll av auktoriserade provtagare

Avgiftsberäkning kontroll av auktoriserade provtagare

Beräkningsposter

Kostnad

Timkostnad (hämtas ur timkostnadsberäkningen för kontrolltypen)

952

Antal kontroller/år

10

Samordning, planering mm av kontrollområdet. Totalt antal timmar för helår.

4

Tid samordning per kontroll

0

Tidsåtgång per kontroll (i timmar)


Förberedelse

0,4

Restid

0,2

Kontrollgenomförande

1

Efterarbete och dokumentation

0,4

Kostnad per kontroll

2 285

Timkostnadsberäkning kontroll av auktoriserade provtagare

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

263

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

130

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

185


Internt administrativt pålägg

184


Total lönekostnad per timme

734


Internt administrativt pålägg


Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

100

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

0


Resekostnader

5 000

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

5 000


Utbildningskostnader

0

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Kostnader för gemensamma funktioner

8 400


Konsulter och bemanningsföretag

0


Debiteringsgrad 80 %


Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar till exempel olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

952


Kontroll vid märkning eller saluföring av småförpackningar med utsäde

Avgiftsberäkning kontroll av utsäde i småförpackning

Beräkningsposter

Kostnad

Timkostnad (hämtas ur timkostnadsberäkningen för kontrolltypen)

925

Antal kontroller/år

30

Samordning, planering mm av kontrollområdet. Totalt antal timmar för helår.

12

Tid samordning per kontroll

0,4

Tidsåtgång per kontroll (i timmar)


Förberedelse

0,7

Restid

0,1

Kontrollgenomförande

1,3

Efterarbete och dokumentation

0,6

Kostnad per kontroll

2951

Timkostnadsberäkning kontroll av utsäde i småförpackning

Lönekostnader

Timkostnad

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

255

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

126

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

179


Internt administrativt pålägg

179


Total lönekostnad per timme

740


Internt administrativt pålägg


Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

100

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

4 000


Resekostnader

1 000

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

1 000


Utbildningskostnader

0

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Kostnader för gemensamma funktioner

11 900


Konsulter och bemanningsföretag

0


Debiteringsgrad 80 %


Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar till exempel olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

925


Senast granskad: 2023-11-24

Till toppen