Logotyp Jordbruksverket

Vägledningar för kontroll av foder

Länsstyrelserna genomför kontrollerna av primärproducenter och Jordbruksverket ansvarar för kontrollerna av foderindustrin. 

För kontrollen av foderföretag (primärproducenter och foderindustrin) finns två vägledningar som riktar sig till länsstyrelserna och Jordbruksverket. Kontrollvägledningarna ska ge råd och stöd åt de som planerar och utför den operativa kontrollen inom foder.

Målsättningen är att ge samlad information om kontrollområdet när det gäller regelverk, kontaktinformation och hjälp för kontrollanten att själv bedöma det som upptäcks vid kontrollen.

Kontroll i primärproduktionen

Länsstyrelserna ansvarar för kontrollen av foderföretag i primärproduktionen. Den kontrollen är gemensam med livsmedelskontrollen. För att den offentliga kontrollen av livsmedels- och foderlagstiftningen ska bli riskbaserad och enhetlig i hela Sverige finns en gemensam nationell kontrollplanering.

Vägledning avseende den nationella kontrollplaneringen av foder och livsmedelsföretag i primärproduktionen finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Kontroll av foderindustrin

Kontrollen av foderföretag i stegen efter primärproduktionen (foderindustrin) kontrolleras av Jordbruksverket.

Du kanske också är intresserad av det här