Logotyp Jordbruksverket

Vägledningar för kontroll av personal inom djurens hälso- och sjukvård

Länsstyrelserna ansvarar för att utöva kontroll av djurhälsopersonal.

Djurhälsopersonal är personer som

  • utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och som har legitimation som veterinär eller djursjukskötare
  • har godkännande som hovslagare
  • har legitimation inom hälso- och sjukvården (tandläkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster)
  • blivit godkända för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
  • har särskilt tillstånd att utöva veterinäryrket
  • tillhandahåller tjänster inom yrket under ett tillfälligt besök i Sverige.

Kontrollvägledning och checklistor