Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

EU:s kommitté för bearbetade jordbruksvaror

Hitta på sidan

EU:s kommitté för bearbetade jordbruksvaror diskuterar bland annat bidragslicenser. Här finns dagordningen för nästa möte och de senaste mötesprotokollen.

Förslag från EU-kommissionen behandlas i de kommittéer som finns för respektive varuområde. Varje medlemsland har tjänstemän i varje kommitté.

Kommittén diskuterar och röstar om regler för exportbidrag, bidragslicenser och kriterierna för bidragsbeloppen för dessa varor. Tillämpningsbestämmelserna utgår från EU-förordningen om handel med bearbetade jordbruksprodukter.

Kommittén har också utvecklat tillämpningsföreskrifter för aktiv förädling utan prövning av ekonomiska villkor, så kallade AF-licenser. En stående punkt på dagordningen är marknadssituationen, där kommittén bland annat diskuterar hur mycket exportbidrag som använts av så kallade småexportörer och hur mycket exportbidrag som använts med bidragslicenser.

Kommittén sammanträder normalt tre - fyra gånger per år.

Vi deltar regelbundet i EU:s kommittémöten. Här kan du läsa dagordningen inför kommande möte och mötesinformation från de senaste mötena.

Du kan prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mejladress i formuläret längst ner. Då får du ett mejl när vi lägger upp nya dagordningar eller mötesinformation.

Dagordning

Mötesinformation

Handlingar från tidigare möten

Om du vill läsa information från tidigare möten kan du kontakta oss via mejl.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2021-01-20