Logotyp Jordbruksverket

Rapporteringskrav för mejerier

Du som köper in obehandlad komjölk från producenter ska vara registrerad som uppköpare hos oss. Du ska också varje månad rapportera hur stor kvantitet mjölk du köpt in.

Vem ska rapportera mjölkleveranser?

Du som är första uppköpare av obehandlad komjölk från producenten har krav på dig att rapportera leveranserna till oss på Jordbruksverket. Uppgifterna om totala mängden invägd mjölk i Sverige rapporterar vi sedan månadsvis till EU.

Definition av uppköpare

Ett företag eller en sammanslutning som köper in eller tar emot leveranser av obehandlad komjölk eller andra mjölkprodukter från en eller flera mjölkproducenter räknas som uppköpare. Inköpen görs för att behandla eller bearbeta produkten, eller för att sälja den vidare till ett företag som i sin tur behandlar eller bearbetar den.

Registrera din verksamhet

Du som är uppköpare ska registrera din verksamhet hos Jordbruksverket senast en månad innan verksamheten startar. För att bli godkänd som uppköpare krävs att du är affärsidkare. Det kan du styrka med till exempel ett registerutdrag från Bolagsverket som du skickar med blanketten vid registreringen.

Krav du behöver uppfylla

De krav vi ställer på en godkänd uppköpare är att:

  • föra räkenskaper
  • spara bokföringen i minst 3 år
  • använda en lokal som är godkänd av Livsmedelsverket för mejeriverksamhet
  • följa de krav kring livsmedelshygien som Livsmedelsverket ställer
  • varje månad rapportera uppgifter till oss om invägd mängd komjölk.

Uppgifter du ska rapportera

Varje månad ska du rapportera in uppgifter om föregående månads inköp av obehandlad komjölk. Du ska ha rapporterat in mängden inköpt komjölk, angivet i kilogram, senast den 20:e varje månad.

Om du inte har tagit mot komjölk från någon av dina producenter ska du ange 0 kg.

Du kan mejla blanketten till oss, eller skicka den med post till adressen som står på blanketten.

Författningar

Söker efter 2015:9