Retursystem för plastflaskor och metallburkar

Säljer du drycker i plastflaskor eller metallburkar, till exempel läsk, energidryck, vatten, fruktdryck, öl eller vin? Då måste du kontrollera att flaskorna och burkarna tillhör retursystemet Returpack. Det ser du på pantmärket, som ska finnas på förpackningen. Om märket saknas måste drycken vara undantagen från reglerna eller ha fått dispens. Annars får du inte sälja den.

Plastflaskor och metallburkar ska ingå i ett retursystem

Plastflaskor och metallburkar för drycker som exempelvis öl, vatten och läsk, måste ingå i ett godkänt retursystem. Annars får de inte säljas i Sverige. Det gäller även när dryck tappas i förpackning i butiken.

Dryckes­förpack­ningar i plast eller metall som är 5 liter eller större räknas som fat eller dunkar och omfattas inte av kravet att ingå i ett retursystem. Retursystemet ser till att materialet tas om hand och blir till nya förpackningar eller andra produkter.

Målet är att så många flaskor och burkar som möjligt ska tas om hand på ett bra sätt. Därför får de som lämnar in tomma plastflaskor eller metallburkar en pant för det i form av pengar. Hur mycket pengar man får i pant står på pantmärket på förpackningen.

Produkter som måste ingå i retursystemet

Reglerna gäller för plastflaskor och metallburkar med drycker som är färdiga att konsumera. Det gäller till exempel

 • läsk
 • energidryck
 • vatten
 • fruktdryck
 • öl
 • cider
 • vin.

Produkter som måste ingå i retursystemet efter 1 januari 2023

 • Konsumtionsfärdig dryck som redan idag ingår i retursystemet
 • Konsumtionsfärdig dryck som består av grönsaks-, frukt eller bärjuice
 • Saft- och juicekoncentrat som ska spädas
Exempel på drycker i metallburk eller plastflaska som ska ingå i retursystemet:
 • Läsk, vatten, cider, öl, vin, sprit
 • Juice, nektar, saft och must, både koncentrat och drickfärdig
 • Shots och smoothies
 • Havredryck, mandeldryck, sojadryck och liknande drycker som baseras på grönsaker, spannmål eller baljväxter
 • Choklad- och kaffedrycker som innehåller mindre än 50 procent mejeriprodukter
 • Nypon-, blåbär, frukt- och saftsoppa
 • Grönsaksbaserade dricksoppor som gazpacho
 • Färdig drinkmix som kan drickas utan ytterligare ingredienser

Produkter som inte måste ingå i retursystemet

Drickfärdiga produkter behöver inte ingå i ett retursystem om mer än hälften av innehållet består av

 • mejeriprodukter
 • juice eller växtdelar av grönsaker, frukt eller bär.

Produkter som inte måste ingå i retursystemet efter 1 januari 2023

 • Produkter i pulverform som kaffe, te, choklad eller soppa
 • Produkter som uteslutande används som smaksättare
 • Produkter som inte är avsedda att drickas

Till och med sista december 2028 omfattas inte heller drycker som innehåller 50 procent eller mer mejeriprodukter.

Exempel på produkter i metallburk eller plastflaska som inte behöver ingå i retursystemet:
 • Kokosmjölk som används till matlagning
 • Citron- eller limejuice som främst används som smaksättare och till matlagning
 • Soppor som inte är avsedda att drickas
 • Smaksättare till kolsyremaskiner
 • Syrup, infusers och extrakt
 • Drinkmix och shotsmix som inte kan drickas direkt
 • Tabasco och liknande såser
 • Mjölk (till och med 2028)
 • Smoothies, milkshake eller kaffedrycker som innehåller mer än 50 procent mejeriprodukter (till och med 2028)

Det går att ansluta sina produkter till retursystemet ändå, men det är alltså inget krav.

Drycker i kartong eller glasflaska berörs inte av det här systemet, men det finns andra regler som gäller för dem.

Returpack är det godkända retursystemet i Sverige

Det enda godkända retursystemet för burkar och flaskor i Sverige är Returpack. Du känner igen produkter som ingår i Returpack på märkningen som finns på förpackningen.

Om du säljer drycker är du skyldig att kontrollera

 • att de ingår i Returpack
 • att de är rätt märkta.

Märkningen på produkter som ingår i Returpack

Märkningen på burkarna och flaskorna ska visa att man kan panta dem. Det ska också stå hur mycket pengar man får i pant.

Så här ser Returpacks olika pantmärken ut:

Kontrollera om produkten ingår i Returpack genom EAN‑koden

Är du osäker på om en produkt ingår i Returpack? Då kan du testa EAN‑koden hos Returpack. Det gör du genom Returpacks webbplats eller i appen RP EANScan, som finns att ladda ner på både Appstore och Google Play.

Ansök om att starta ett nytt retursystem

Det går att starta nya retursystem för plast- och metallförpackningar. Om du vill göra det ansöker du om godkännande hos Jordbruksverket.

För att ditt retursystem ska bli godkänt måste du ha tillräckliga resurser för att kunna sköta verksamheten på ett säkert och miljövänligt sätt. Du behöver till exempel ha

 • personal med relevant kompetens
 • ekonomiska försättningar
 • rätt tekniska förutsättningar.

Du ansöker om godkännande av retursystem genom att fylla i blanketten för det och mejla den till oss.

Anslut dina produkter till Returpack

Om du importerar eller tillverkar konsumtions­färdig dryck i plastflaskor och metallburkar, måste du ansluta produkterna till Returpack.

Att ansluta ditt företags produkter kostar 10 000 kronor per kalenderår, oavsett antalet produkter. Tänk på att om du ansluter dig i till exempel december blir du tvungen att betala avgiften på nytt i januari.

Du betalar avgiften till Returpack, och därifrån går den vidare till Jordbruksverket. Avgiften använder vi för vår tillsyn, då vi kontrollerar att reglerna följs.

Köp pantetiketter av Returpack

Ska du sälja produkter som inte har ett tryckt pantmärke? Då kan du köpa separata pantetiketter som du sätter på förpackningen. Beställningen gör du via Returpacks Mina Sidor. Där finns information och prisuppgifter.

Frivillig anslutning om du tillverkar produkter som inte måste ingå i retursystemet

Vill du att dina kunder ska kunna panta flaskor eller burkar som du tillverkar, även om produkterna inte måste ingå i retursystemet? Då kan du välja att ansluta ditt företag till Returpack frivilligt.

Dina förpackningar måste fungera i Returpacks system för att du ska få ansluta dig. På Returpacks webbplats kan du läsa mer om hur du ansluter dig och vilka krav som ställs på förpackningars material och mått.

Dispens från att ingå i retursystemet

Vill du sälja plastflaskor eller metallburkar som inte fungerar i pantautomater på grund av deras material eller storlek? Då måste du ansöka om dispens hos Jordbruksverket.

Vi ger sällan dispenser, eftersom målet är att alla plastflaskor och metallburkar ska ingå i ett retursystem. När vi väl ger dispens är det för att du ska hinna anpassa förpackningen till retursystemet. Dispenser är därför alltid tidsbegränsade.

Dispensen gäller bara för det företag som fått dispens. Om flera företag säljer samma produkt behöver de alltså ha varsin dispens.

Så ansöker du om dispens

1. Skriv en ansökan

Din ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • intyg från Returpack om att produkten inte kan ingå i retursystemet
 • företagets namn, organisations­nummer och postadress
 • produktens namn, streckkod (EAN) och volym på den burk eller flaska som du söker dispens för
 • ungefärligt antal burkar eller flaskor som ska säljas och under vilken tidsperiod de ska säljas
 • en bild på produkten
 • information om vilka åtgärder du planerar för att anpassa förpackningen till retursystemet
 • de särskilda skäl som du anser finns för att just din produkt ska få dispens.

Formen på ansökan spelar ingen roll, så länge alla uppgifter finns med.

2. Skicka din ansökan till Jordbruksverket

Skicka din ansökan genom att mejla den till oss.

Produkter som har dispens

Det finns produkter som under en begränsad tid har dispens från kravet på att tillhöra ett godkänt retursystem.

På sidan Produkter med dispens hittar du listan över de produkter som har dispens just nu och som därför inte behöver tillhöra Returpack.

Om du har produkter som inte ingår i retursystemet

Produkter som inte ingår i ett godkänt retursystem får inte säljas eller skänkas bort i Sverige.

Det finns några olika saker du kan göra om du har produkter som inte ingår i retur­systemet:

 • Kontakta leverantören och gör upp om att få skicka tillbaka produkterna.
 • Kontakta Returpack för att ansluta produkten till retursystemet.
 • Sälj produkten i något annat land än Sverige.

Vi kontrollerar att reglerna följs

Jordbruksverket och kommunerna gör oanmälda kontroller hos bland annat butiker och grossister. Då kontrollerar vi att plastflaskor och metallburkar

 • ingår i ett godkänt retursystem (för närvarande Returpack)
 • är märkta med ett godkänt pantmärke.

Om du säljer burkar eller flaskor som inte ingår i ett godkänt retursystem kan Jordbruksverket eller din kommun besluta att du ska betala en miljö­sanktions­avgift. Avgiften beror på hur många förpackningar du har och kan bli så hög som upp till 50 000 kronor.

Senast granskad: 2022-02-17