Logotyp Jordbruksverket

Dokumentation från aktiviteter inom livsmedelsstrategin

Här finns inbjudningar till och dokumentation från aktiviteter inom livsmedelsstrategin.

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin

Jordbruksverket är en viktig aktör i arbetet med livsmedelsstrategin. Vi har flera uppdrag i handlings­planerna och bidrar på olika sätt till att nå livsmedelsstrategins mål . I seminarieserien Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin berättar vi om hur vårt arbete bidrar till att nå målen. I seminarierna deltar också inbjudna gäster.

Här kommer du att hitta dokumentation från seminarierna. Det första var den 1 juni 2021.

Så utvecklar vi svenskt vattenbruk – lunchseminarium 14 juni 2022

Vi berättar om hur Jordbruksverket jobbar för att utveckla och främja det svenska vattenbruket. Därefter samtalar vi med representanter från Matfiskodlarna och Svenskt vattenbruk och sjömat om vad som krävs för att öka den svenska vattenbruksproduktionen och hur olika produktionssystem kan komplettera varandra.

Hur går det för livsmedelskedjan? 29 april 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 29 april. På seminariet berättade Camilla Burman om resultaten i Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Krögaren Paul Svensson och lantbrukaren Peter Borring pratade om yttre faktorers påverkan på företagens långsiktiga lönsamhet och produktion, samt hur företagen kan öka sin motståndskraft.

Inspelning från seminariet

Jordbrukets vattenhantering är viktig för både produktion och miljö, 18 januari 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 18 januari. På seminariet berättade Tomas Johansson om Jordbruksverkets arbete för att stödja en hållbar vattenhantering. Lantbrukaren Petter Ström och vattenvårdsdirektören Irene Bohman pratade om balansen mellan livsmedelsproduktion och påverkan på omgivande miljö.

Inspelning från seminariet

Hur snabbt kan produktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender? 23 november 2021

Jordbruksverket bjöd den 23 november in till ett lunchseminarium som fokuserade på hur snabbt livsmedelsindustrin kan ställa om produktionen för att möta nya konsumtionstrender.

Inspelning från seminariet

Hur hållbar är vår användning av växtskyddsmedel egentligen? 21 september 2021

Jordbruksverket bjöd den 21 september in till ett lunchseminarium som fokuserade på vad som ligger bakom påståendet att användningen av växtskyddsmedel behöver bli mer hållbar. Vi fick lyssna på ett samtal mellan en lantbrukare och en expert från Kemikalieinspektionen om användningen av växtskyddsmedel.

Inspelning från seminariet

Så går det för livsmedelskedjan, 1 juni 2021

Den 1 juni bjöd Jordbruksverket in till ett digitalt lunchseminarium där vi fokuserade på resultaten i Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Vi fick också lyssna till ett samtal mellan en lantbrukare och handlare om hur vi får konsumenter att välja och betala för svenska mervärden. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin inledde lunchseminariet.

Inspelning från seminariet

Nationell livsmedelskonferens 2020

Jordbruksverket och Tillväxtverket arrangerade den nationella konferensen ”Tillsammans når vi målen i den svenska livsmedelsstrategin”.

Dokumentation från livsmedelskonferens 2020

Utgångspunkten var frågan: Hur kan vi med gemensamma krafter ta tillvara
potentialen i livsmedelskedjan för att nå livsmedelsstrategins mål?

Tematräffar 2020

Jordbruksverket och Tillväxtverket bjöd in till tematräffar och en nationell konferens inom livsmedelsstrategin 2020.

Klusterträffar 2019

Under 2019 arrangerade Jordbruksverket klusterträffar runt om i Sverige.

Richard Tellström, docent i måltidskunskap, deltog vid samtliga träffar.

Klusterträff i Jönköping 2019

Den 3 september 2019 anordnade Jordbruksverket den första klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Östergötland

Här hittar du dokumentation från träffen i form av Powerpoints från föreläsarna, en film samt anteckningar.

Klusterträff i Göteborg 2019

Den 9 oktober 2019 anordnade Jordbruksverket den tredje klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Västra Götaland
 • Halland
 • Värmland

Klusterträff i Stockholm 2019

Klusterträff i Örebro 2019

Den 21 oktober 2019 anordnade Jordbruksverket den femte klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Örebro
 • Gävleborg
 • Dalarna
 • Västmanland

Klusterträff i Kristianstad 2019

Den 24 oktober 2019 anordnade Jordbruksverket den sjätte klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Skåne
 • Blekinge