8 April 2020

Jordbruksverket flyttar till nya lokaler

Under 2021 flyttar Jordbruksverket och Skogsstyrelsen till nybyggda lokaler i området Skeppsbron i Jönköping.

Bilder på huset kommer från arkitektbyrån Tengboms.

Byggnaden är miljöcertifierad och byggs med höga hållbarhetskrav. Den får solceller på taket och fjärrvärme. Energin från datahallarna återvinns och för att kyla ner byggnaden används vatten från Vättern. Det är den första byggnaden i Jönköping som certifieras efter den här modellen.

Invändigt finns det en tydlig tanke med de olika våningsplanens interiör. Jordbruksverkets våningsplan inspireras av Sveriges åtta olika växtodlingszoner samt fjällzonen för att inspireras av den svenska naturen. I botten av byggnaden kommer den södra odlingszonen gestaltas med mjuka former och en varm färgskala. Högst upp kommer en kallare ton gestalta fjällzonen. Kontorsbyggnaden kommer även ha en uteplats på drygt 100 kvm med utsikt över Munksjön.

Bilder på huset kommer från arkitektbyrån Tengboms.

Inför bygget har medarbetare från olika enheter varit delaktiga för att en så bra arbetsplats som möjligt ska kunna skapas. Det kommer vara en öppen och luftig lokal med en bra inomhusmiljö. I samband med flytten kommer Jordbruksverket att övergå till ett digitalt och aktivitetsbaserat arbetssätt.

Mellan byggnaden och Munksjön ligger Skeppsbroparken. För att bevara den befintliga vegetationen i området, bidra till den biologiska mångfalden och främja djurlivet kommer en skogsdunge att skapas i en del av parken. Det kommer även att byggas en bikupa och ett vildbihotell i anslutning till den nya fastigheten.

Senast uppdaterad: