Publiceringsdatum18 Mars 2021

Ny hållbar arbetsplats i Jönköping

Nu flyttar Jordbruksverket och Skogsstyrelsen tillsammans till nybyggda lokaler i området Skeppsbron i Jönköping. Höga krav på hållbarhet har varit en röd tråd genom hela arbetet.

Jordbruksverkets nya hus entrén

Entrén till Jordbruksverkets nya lokaler i Jönköping

Redan under upphandlingen ställdes krav på att byggnaden skulle miljöcertifieras enligt en internationellt erkänd standard. Krav ställdes även på optimal avvägning mellan kostnad, nytta, livslängd och miljöpåverkan för valet av material och teknik. Kraven har höjts ytterligare av fastighetsägaren och hanterats bra av byggherren under byggnationen. Fastigheten är miljöcertifierad enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM. Det innebär att huset har minst 20 procents lägre energiförbrukning än vad Boverkets byggregler kräver.

Miljötänk i stort och smått

Nu står en fastighet klar som värms upp med fjärrvärme. Vi återanvänder värmen från datorhallarna och kylan kommer från vattnet i den intilliggande Vättern. En stor del av husets belysning är närvarostyrd och alla kranar och toaletter är snålspolande. Fastigheten är byggd av noga utvalda material som är fria från farliga gifter och hormonstörande ämnen. Det ger en god miljö för oss som ska arbeta i lokalerna.

När vi flyttar till det nya huset minskar lokalytan från 18 000 till 11 000 kvadratmeter. Anledningen till att vi har kunnat minska på ytan är att vi bland annat har gemensamma ytor med Skogsstyrelsen. Vi har också minskat förvaringsytorna och anpassat utformningen av lokalerna efter våra behov och nya rörligare arbetssätt.

På taken frodas den biologiska mångfalden

Bin är viktiga för den biologiska mångfalden och därför finns en bikupa och ett vildbihotell på taket. Flera av taken har sedumtak som inverkar positivt på miljön och det finns högar med död ved som också bidrar till den biologiska mångfalden genom att fungera som insektshotell. På taket på nionde våningen omvandlar vi sol till energi med solceller.

Hög andel återanvändning

Vi har återanvänt 70 procent av inredning och teknik från våra gamla lokaler. Det som vi inte kunde flytta med oss har skänkts till välgörenhetsorganisationer eller tagits över av andra myndigheter.

Hållbara medarbetare

Jordbruksverket har även förändrat och utvecklat arbetssätten de senaste åren. Nu arbetar vi digitalt och aktivitetsbaserat. Detta arbetssätt ger medarbetarna möjlighet till mer frihet, flexibilitet, rörelse och nya tillfällen att träffas. Med fler samarbeten kan vi lära av varandra och få nya idéer. Det gör att vi kan förenkla, förnya och förbättra verksamheten. Vi ser redan att detta leder till nytta för våra kunder och gör oss till en attraktiv arbetsgivare.

Inflyttningsdagen för medarbetarna i det nya huset är officiellt den 23 mars 2021, men med anledning av den pågående pandemin blir flytten på många sätt annorlunda än det var tänkt från början. Alla medarbetare som kan arbeta hemifrån i dagsläget gör det. Och så kommer det att förbli även efter inflyttningsdatumet. I praktiken innebär det att väldigt få personer kommer att vara på plats i de nya lokalerna den första tiden.

Senast uppdaterad:

Till toppen