20 Januari 2022

Experimentdag lockade till kompetensutveckling och innovation

Innan jul hade utvecklings- och digitaliseringsavdelningen på Jordbruksverket sin experimentdag, en dag med fokus på kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och innovation.

Mikael Bengtsson, enhetschef utvecklings- och digitaliseringsavdelningen

Varje år genomförs en experimentdag på Jordbruksverkets utvecklings- och digitaliseringsavdelning med fokus att främja kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten. Nytt för i år var att systemförvaltare från andra avdelningar bjöds in men även ett samarbete med Domstolsverket inleddes.

– Vi ser experimentdagarna som en viktig del i vår utveckling och det kontinuerliga lärandet. Med experimentdagen skapar vi en plattform för att goda idéer ska tas tillvara samtidigt som våra medarbetare får en möjlighet till kompetensutveckling, säger Mikael Bengtsson, enhetschef på utvecklings- och digitaliseringsavdelningen, som är initiativtagare till experimentdagarna.

– In i det sista hoppades vi att kunna genomföra dagen fysiskt på plats, men valde att, precis som i våras, genomföra experimentdagen helt digitalt.

En innehållsrik dag och en början till samverkan

Dagen började gemensamt med Domstolsverket, och med en inspirerande föreläsning med Annika Braddon som gav tips på engagerande upplägg för hybridmöten. Därefter följde ett antal korta parallella sessioner som deltagarna fick välja mellan:

  • Containers – inte bara Docker
  • Kartläggning och förbättringspotential för Krav och Test
  • Retorik och intervjuteknik
  • Från Utvecklare till Arkitekt
  • Innovation och praktiska tillämpningar på AI

Under dagen träffades också Jordbruksverkets och Domstolsverkets respektive integrationsteam, för att ha en gemensam workshop med erfarenhetsutbyte. Dagen avslutades med en föreläsning om hållbart självledarskap, gruppdynamik och psykologisk trygghet med Anne Ek.

Med sikte på mer samarbete och nya idéer

– Till kommande experimentdagar ser vi gärna ett ännu större samarbete tillsammans med andra avdelningar och att vi får ett innovationstänk där nya idéer kan komma fram utifrån en dialog runt utmaningar och möjligheter. På sikt vore det spännande att även involvera länsstyrelsen, kunder och andra myndigheter i experimentdagarna. Allt detta är också i linje med de förvaltningspolitiska målen om innovativa myndigheter, avslutar Mikael Bengtsson.

Vill du veta mer?

Blev du nyfiken på hur det är att jobba på Jordbruksverket? Läs mer om oss som arbetsgivare eller titta om vi har någon ledig tjänst som kan passa dig.

Senast uppdaterad: