Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Hitta på sidan

Handläggare till Sveriges 3R-center

Arbetsuppgifter

Du driver och ingår i olika projekt, bereder ärenden, tar fram underlag och kunskapssammanställningar på uppdrag av vår styrgrupp Nationella kommittén. Det handlar till stor del om att samla in, analysera och sammanställa aktuell forskning och kunskap inom 3R-området. Vårt mål är att göra kunskapen tillgänglig och användbar för olika målgrupper. Vi arbetar med flera kommunikationskanaler, såsom publikationer, webb, fokusbrev och sociala medier vilket du också kommer att hantera. Centret ska uppfattas som en neutral arena som samarbetar med olika aktörer, såsom universitet, myndigheter och företag, för att driva 3R-arbetet framåt.

Du kommer också att delta i arbetet med att genomföra olika aktiviteter som konferenser, seminarier, workshoppar och föreläsningar eller presentationer. Du deltar vid behov på Nationella kommitténs sammanträden för att föredra ärenden och redovisa hur olika uppdrag har genomförts. Du representerar 3R-centret i nationella och internationella konferenser och möten inom området. En hel del resor förekommer i tjänsten, främst inom Sverige.

Kvalifikationer

Du har en för tjänsten relevant naturvetenskaplig högskoleexamen, till exempel inom etologi, biomedicin, veterinärmedicin eller liknande område. Det är också relevant med en högskoleexamen där alternativa metoder tillämpas, som till exempel in vitro och in silico-modeller.

Det är viktigt att du har god kunskap om alla de 3 R:en och kan analysera olika typer av information från olika aktörer och perspektiv. Du ska relativt snabbt och effektivt kunna ge en bild av ett aktuellt kunskapsläge; med analys och rekommendation för hur vi ska agera. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ta fram underlag, hålla föredrag och presentera innehåll inför större grupper. Du är duktig på att leda grupper, till exempel i en workshop. Erfarenhet av och kompetens inom R:en Reduce och Refine är en merit, likaså erfarenhet av att arbeta med djurskydd, försöksdjur och på myndighet. Tidigare arbetslivserfarenhet är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är särskilt viktigt att du är självgående, har lätt att samarbeta med olika professioner och kan hantera perioder av intensivt arbete. Vi ser gärna att du har gott omdöme, en pedagogisk förmåga och kan balansera olika intressen inom försöksdjursområdet och alternativa metoder.

Mer information finns på vår webbplats och på LinkedIn:
https://jordbruksverket.se/3R

https://www.linkedin.com/showcase/sveriges-3r-center/

#biomedicin #life science #cellbiologi #molekylärbiologi #in vitro #genetik

Anställningsform

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, gärna start 1 juni 2021.
Antal platser: 1

Kontaktpersoner

Jessica Johansson, Verksamhetsledare 3R-center
Telefon: 036-15 51 88
E-post: jessica.johansson@jordbruksverket.se

Niklas Persson, Tf Enhetschef Försöksdjursenheten
Telefon: 036 - 15 50 83

Adrian Vallin, SACO
Telefon: 036-15 52 07

Maria Gustavsson, ST
Telefon: 036-15 60 93

Om Jordbruksverket

Sveriges 3R-center är ett nationellt kompetenscentrum som ska samordna och främja det svenska 3R-arbetet, vilket handlar om alternativa metoder till djurförsök. De tre R:en står för de engelska orden replace (ersätta), reduce (minska) och refine (förfina). 3R-centret arbetar efter visionen djurens välfärd i fokus och färre djur i försök.

3R-centret arbetar på uppdrag av Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, som är vår styrgrupp. Centret är organiserat som en särskild verksamhetsgren inom Jordbruksverket i Jönköping. Tjänsten är placerad på Försöksdjursenheten på Djuravdelningen, men du arbetar på Sveriges 3R-center.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2021-04-16
Arbetsgivarens referensnummer: 2.4.6-05625/2021

Placeringsort är Jönköping.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Sök jobbet här >>