Logotyp Jordbruksverket

Enhetschef Fredrik Fahlgren

Mitt namn är Fredrik Fahlgren, enhetschef på Jordbruksverket för IT‑infrastrukturenheten. Vi pysslar med allt som har med den grundläggande tekniken att göra.

Vi jobbar med servrar, kommunikation, säkerhet, åtkomst och allt det som är grundplattan för att saker och ting ska fungera rent tekniskt på Jordbruksverket.

Jag ser att utvecklingsmöjligheterna är väldigt goda här. Man får jobba med oerhört mycket ny teknik och med väldigt trevliga medarbetare med väldigt hög kompetens. Det är något som verkligen gör mig stolt att jobba här på Jordbruksverket.

Det som utmärker att jobba på min enhet är att vi jobbar med mycket ny teknik. Det är mycket cyberhot och sådant som präglar vår vardag, så det gäller att tänka säkerhet i alla lägen.

De kompetenser vi söker har skiftat över åren. Jag har varit med rätt länge och det som jag verkligen ser präglar framtiden är kopplingen mellan systemutveckling och systemtekniker. Det handlar inte längre om att bara dra igång en server och få den att fungera. Nu gäller det att få ihop helheten; från systemutveckling, drift, till att man publicerar applikationer. Alla delar har blivit mycket mer integrerade med varandra. Kompetenserna vi behöver är mycket mer djuplodande mot systemutveckling än vad de var tidigare.

Mina medarbetare tycker nog att det roligaste är att arbeta med just den här kopplingen till systemutvecklingen. Likadant att man tänker säkerhet i allt. Vi utsätts hela tiden för hot och det tillsammans med att våra tjänster alltid måste vara tillgängliga gör att vi måste tänka steget före.