Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
16 Februari 2021

Upphävande av övervak­nings­område enligt epizootilagen

Jordbruksverket upphäver från och med den 16 februari 2021 övervakningsområdet runt anläggningen med produktionsplats­nummer SE 45331 och adress Dybäck 451, 274 54 Skivarp, som upprättades genom Jordbruksverkets beslut den 14 januari 2021 om att upprätta ett skydds- och övervaknings­område med stöd av epizootilagen. Skyddsområdet är sedan tidigare upphävt, se beslut med samma diarienummer från den 5 februari 2021. Detta innebär att samtliga restriktionsområden nu är upphävda och att det inte föreligger några restriktioner runt den smittförklarade anläggningen.

Vi fattade beslutet om kungörelsedelgivning den 15 februari 2021.

Den det berör anses delgiven beslutet den 2 mars 2021.

Tycker du att beslutet är fel kan du överklaga beslutet till och med den 23 mars 2021.

Senast uppdaterad: 2021-03-02