Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
16 Februari 2021

Upprättande av skydds- och övervakningsområde enligt epizootilagen

Jordbruksverket beslutar att upprätta ett skyddsområde med en radie av 3 kilometer och ett övervakningsområde med en radie av 10 kilometer räknat från anläggningen, med produktionsplatsnummer SE 094066 och adress Örnebäck 401, 384 73 Fliseryd, som har smittförklarats. Skydds- och övervakningsområdet avgränsas på det sätt som framgår av bilagd karta, se bilaga 1.

Vi fattade beslutet om kungörelsedelgivning den 16 februari 2021.

Den det berör anses delgiven beslutet den 10 mars 2021.

Tycker du att beslutet är fel kan du överklaga beslutet till och med den 24 mars 2021.

Senast uppdaterad: 2021-02-16