Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
9 Mars 2021

Upprättande av skydds- och övervakningsområde enligt epizootilagen

Jordbruksverket beslutar att upprätta ett skyddsområde med en radie av 3 kilometer och ett övervakningsområde med en radie av 10 kilometer räknat från anläggningen, med produktions­plats­nummer SE 83310 och adress Normlösa Biskopsgården, 596 93 Skänninge som drabbats av epizootisk sjukdom. Inom områdena gäller vissa förbud och restriktioner.

Vi fattade beslutet om kungörelsedelgivning den 9 mars 2021.

Den det berör anses delgiven beslutet den 23 mars 2021.

Tycker du att beslutet är fel kan du överklaga beslutet till och med den 13 april 2021.

Senast uppdaterad: 2021-03-09