Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
8 April 2021

Upphävande av skyddsområde enligt epizootilagen

Jordbruksverket upphäver från och med den 9 april 2021 skyddsområdet runt anläggningen med produktionsplatsnummer SE 074882 och adress Ilstorp, 275 93 Sjöbo, som upprättades genom Jordbruksverkets beslut den 14 mars 2021 om att upprätta ett skydds- och övervakningsområde med stöd av epizootilagen. Detta innebär att området istället ingår i övervakningsområdet. Övervakningsområdet har totalt en radie om 10 kilometer runt den smittförklarade anläggningen.

Vi fattade beslutet om kungörelsedelgivning den 8 april 2021.

Den det berör anses delgiven beslutet den 22 april 2021.

Tycker du att beslutet är fel kan du överklaga beslutet till och med den 13 maj 2021.

Senast uppdaterad: 2021-04-09