Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
16 April 2021

Uppdaterat beslut om isolering och restriktioner för mink

Den 16 april 2021 fattade Jordbruksverket ett uppdaterat beslut om isolering och restriktioner (dnr 6.3.17- 16939/2020). Beslutet innebär ett förbud att förflytta levande mink utan tillstånd från Jordbruksverket och om isolering för samtliga anläggningar med mink. I de isolerade anläggningarna gäller förbud och restriktioner i enlighet med beslutet.

Vi fattade beslutet om kungörelsedelgivning den 16 april.

Den det berör anses delgiven beslutet den 1 maj 2021.

Sista dag för överklagande av beslutet är den 22 maj 2021.

Senast uppdaterad: 2021-04-16