Logotyp Jordbruksverket

Anvisningar till Trädgårdsundersökningen 2023

Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer vänder du dig till oss på Jordbruksverkets statistikenhet.

Du når oss på telefonnummer 036–15 59 43, eller via e-post till statistik@jordbruksverket.se.

Allmänna instruktioner

Alla kvantiteter (skördad mängd eller odlat antal) avser 2023 års skörd och innefattar både sålda och lagerhållna kvantiteter.

Växter som köps och säljs utan egentlig drivning vid företaget ska inte inkluderas.

Om du är osäker på någon uppgift går det bra att ge en ungefärlig siffra, så länge du själv tror att den är rimlig.

1. Jag odlade inte trädgårdsväxter yrkesmässigt 2023

Denna del fyller du i om du inte odlat trädgårdsväxter yrkesmässigt på minst 2 500 kvadratmeter friland eller minst 200 kvadratmeter i växthus.

Om du sålt eller överlåtit ditt företag och därför inte odlat något under 2023, eller om du arrenderade ut marken under 2023 går du vidare till del 2 innan du är färdig.

2. Nya uppgifter om företaget eller den som arrenderade

Om företagsuppgifterna uppe till höger på pappersblankettens första sida inte stämmer fyller du i de rätta uppgifterna här.

Om du sålt eller överlåtit ditt företag, eller om du arrenderade ut marken under 2023 fyller du i den nya ägarens, eller arrendatorns uppgifter.

3. Sysselsättning och företagare

Fyll i driftsledarens födelseår. Driftsledaren är den person som leder företagets dagliga drift.

Fyll också i antalet personer som arbetat inom respektive arbetstidsintervall. Företagaren ska alltid räknas med, liksom tillfälligt sysselsatta (säsongsanställda, jordgubbsplockare etc.).

De sysselsatta ska delas in i familjemedlemmar eller icke familjemedlemmar.

Alla huvud- och medföretagare och deras släktingar (make, maka, sambo, far- och morföräldrar, barn och barnbarn) som arbetat i företaget ska räknas som familjemedlemmar, oavsett om de fått betalt eller inte.

Vi är bara intresserade av sysselsättningen inom företagets trädgårdsodling. Om ditt företag även har sysselsatta i andra verksamheter ska dessa personer inte räknas med. Om någon person arbetar viss tid med trädgårdsodling och viss tid med annan verksamhet så redovisar du den personen inom det tids­intervall han eller hon lagt på just trädgårdsodlingen.

  • 1 800 timmars arbete motsvarar en heltidstjänst.
  • 449 timmar motsvarar lite drygt 11 veckor om man arbetar 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan.

4. Odling av bär

Här redovisar du all din odling av bär. Har du odlat bär som du inte hittar bland de vi tagit upp i blanketten, som aronia, krusbär, röda och vinbär eller rosenkvitten? Då redovisar du summan av dem under "Övriga bär".

Förklaringar

Begrepp

Förklaring

Total areal

Antal hektar planterat med respektive gröda 2023 (oavsett om de gav skörd).

Skördemogen areal

Antal hektar som gav bär 2023 (oavsett om de skördades eller inte).

Areal under tunnel

Antal hektar som odlades under genomskinligt skydd som ger tillträde (inte plast liggande på marken).

Om tunneln flyttades under säsongen räknas den sammanlagda arealen som tunneln täckte.

Skörd

Antal ton av respektive bär som skördades 2023 (brutto).

Växthusyta

Antal kvadratmeter växthus som användes för respektive bär (oavsett om de gav skörd).

5. Odling av frukt

Här redovisar du all din odling av frukt.

Förklaringar

Begrepp

Förklaring

Total areal

Antal hektar planterade med respektive gröda 2023 (oavsett om de gav frukt).

Skördemogen areal

Antal hektar som gav frukt 2023 (oavsett om den skördades).

Skörd

Antal ton frukt som skördades 2023 (brutto).

6. Odling av köksväxter på friland

Om du har odlat små mängder av flera olika grödor (mindre än 0,1 hektar per gröda) kan du fylla i summan av dem under ”Blandade köksväxter”.

Potatis, bruna bönor, torkade bönor, ärter och linser samt märgärter (frysta gröna ärter) räknas inte som trädgårdsgrödor och ska inte redovisas i den här undersökningen.

Annan storbladig sallat inkluderar till exempel romansallat, salladskål och huvudsallat.

Annan småbladig sallat eller babyleaf inkluderar alla sorter som skördas som småblad eller babyleaf, inklusive spenat, ruccola, ärtskott och mangold.

Förklaringar

Begrepp

Förklaring

Total frilandsareal

Den totala åkerareal som användes för odling av köksväxter under 2023. Räkna inte omgångar.

Exempel:

Sallat som odlades på 5 hektar i två omgångar och vitkål som odlades på 2 hektar i en omgång räknas som 7 hektar (inte som 12 hektar).

Areal under tunnel

Arealen som odlades under genomskinligt skydd som ger tillträde (inte plast liggande på marken).
Om tunneln flyttades under säsongen räknas den sammanlagda arealen som tunneln täckte.

Skördad areal,
alla omgångar

Den sammanlagda skördade arealen av respektive gröda som såddes 2023. Inkludera alla omgångar.

Inkludera även areal från till exempel halmlagrade morötter som kommer att skördas under 2024.

Exempel:

Sallat som skördades på 3 hektar i två omgångar räknas som 6 hektar.

Skörd

Antal ton gröda som skördades från sådden 2023 (brutto).
Inkludera även till exempel halmlagrade morötter som kommer att skördas under 2024.

7. Odling av plantskoleväxter

Ange alltid kulturernas största utbredning under året.

Odlad gräsmatta och plantor för skogsbruk räknas inte som trädgårdsgrödor och ska inte redovisas i den här undersökningen.

Förklaringar

Begrepp

Förklaring

Total frilandsyta

Den totala areal som användes för odling av plantskoleväxter 2023. Räkna inte omgångar.

Inkludera även ytan för containerodling.

Exempel:
Växt A som odlades på 4 000 kvm i två omgångar och växt B som odlades på 2 000 kvm i en omgång räknas som 6 000 kvm (inte som 10 000 kvm).

Total växthusyta

Den totala växthusyta som användes för odling av plantskoleväxter 2023. Räkna inte omgångar.

Exempel:
Växt A som odlades på 100 kvm i tre omgångar och växt B som odlades på 50 kvm i en omgång räknas som 150 kvm (inte som 350 kvm).

Totalt antal plantor

Totalt antal odlade plantor av respektive gröda 2023.

8. Odling av snittblommor

Här redovisar du all odling av snittblommor, både odling på friland och i växthus.

Förklaringar

Begrepp

Förklaring

Total växthusyta

Den totala växthusyta som användes för odling av snittblommor under 2023. Räkna inte omgångar.

Exempel:
Växt A som odlades på 100 kvm i tre omgångar och växt B som odlades på 50 kvm i en omgång räknas som 150 kvm (inte som 350 kvm).

Total frilandsyta
och övrig yta

Den totala yta (utom eventuell växthusyta) som användes för odling av snittblommor under 2023. Räkna inte omgångar.

Exempel:
Växt A som odlades på 100 kvm i tre omgångar och växt B som odlades på 50 kvm i en omgång räknas som 150 kvm (inte som 350 kvm).

Antal snittblommor

Antal producerade snittblommor eller stjälkar av respektive sort 2023.

9. Odling av köksväxter i växthus

Här redovisar du all växthusodling av grönsaker och färska kryddor.

Förklaringar

Begrepp

Förklaring

Växthusyta

Växthusyta som användes för respektive gröda 2023, oavsett om den gav skörd eller inte. Räkna inte omgångar.

Exempel:
Gurka som odlades på 100 kvm i tre omgångar räknas som 100 kvm (inte som 300 kvm).

Skördad yta,
alla omgångar

Ytan av respektive gröda som skördades 2023. Inkludera alla omgångar.

Exempel:
Gurka som skördades på 100 kvm i tre omgångar räknas som 300 kvm (inte som 100 kvm).

Skörd

Antal ton eller antal styck gröda som skördades 2023 (brutto).

10. Odling av lökväxter i kruka

Här redovisar du all odling av lökväxter i kruka.

Förklaringar

Begrepp

Förklaring

Total växthusyta

Den totala växthusyta som användes för odling av lökväxter i kruka under 2023. Räkna inte omgångar.

Exempel:
Växt A som odlades på 100 kvm i tre omgångar och växt B som odlades på 50 kvm i en omgång räknas som 150 kvm (inte som 350 kvm).

Antal krukor

Antal producerade krukor av respektive sort 2023.

11. Odling av krukväxter och utplanteringsväxter

Här redovisar du all odling av krukväxter och utplanteringsväxter.

Förklaringar

Begrepp

Förklaring

Total växthusyta

Den totala växthusyta som användes för odling av krukväxter och utplanteringsväxter under 2023. Räkna inte omgångar.

Exempel:
Växt A som odlades på 100 kvm i tre omgångar och växt B som odlades på 50 kvm i en omgång räknas som 150 kvm (inte som 350 kvm).

Total övrig yta

Den totala yta (utom eventuell växthusyta) som användes för odling av krukväxter och utplanteringsväxter under 2023. Räkna inte omgångar.

Exempel:
Växt A som odlades på 100 kvm i tre omgångar och växt B som odlades på 50 kvm i en omgång räknas som 150 kvm (inte som 350 kvm).

Antal krukor

Antal producerade krukor av respektive sort 2023.

För plantor odlade i brätten räknas varje cell eller plugg som en kruka.

12. Växthusyta

Här skriver du in hur stor växthusyta med och utan uppvärmning du har i respektive åldersklass. Längst ner i varje kolumn summerar du de uppvärmda och de ouppvärmda växthusytorna.

Inkludera all växthusyta ni har, även växthusyta som inte användes aktivt under 2023.

Som växthusyta med uppvärmning ska du räkna den yta som kan värmas, inte den yta som faktiskt värmdes under 2023.

Ytan ska baseras på växthusens yttermått, men ska inte inkludera anslutande anläggningar som pannrum och packningsutrymmen.

Växthus som består av bänkfönster ska räknas om de är av permanent karaktär.

Tunnlar som kan flyttas och som används för frilandsodling räknas inte som växthus.

13. Växthusinventarier

Kryssa i Ja eller Nej beroende på om du hade respektive system i dina växthus under 2023. Ange också hur stor växthusyta respektive system täckte.

Recirkuleringssystem avser system för uppsamling och återanvändning av vatten eller växtnäring.

14. Växtskyddsmedel i växthusodlingen

Svara på frågan oavsett om du använt växtskyddsmedel eller inte.

Kryssa i Ja eller Nej för samtliga typer av växtskyddsmedel.

Exempel:
Om du bara använt kemiska medel kryssar du i Ja för Kemiska och Nej för Makrobiologiska och Mikrobiologiska.

 

Kemiska medel är syntetiskt tillverkade eller naturligt förekommande kemiska ämnen som används för växtskydd. Bland dessa medel ingår även oljor, ättika och fettsyror, som såpa.

Exempel:
Olja, Såpa, Ättika, Vitisan, Azatin, Conserve, Milbeknock, Raptol, Aliette, Kumulus, Previcur, Switch.

Makrobiologiska medel kallas även NIS, som står för nematoder, insekter eller spindeldjur. Hit hör bland annat parasitsteklar, rovskinnbaggar, gallmyggor, rovkvalster och nematoder (rundmaskar).

Exempel:
Aphidius, Aphipar, Spical, Chrysoperla, Andersoni-rovkvalster, Entonem, Nemasys.

Mikrobiologiska medel består av levande mikroorganismer som svampar, bakterier eller virus.

Exempel:
Turex, BotaniGard, Dipel, Gnatrol, Preferal, Contans, Mycostop, Prestop, Trianum.

15. Energianvändning i växthus

Här anger du den energiförbrukning som uppvärmning, belysning, koldioxid­produktion och annan drift av växthusverksamheten gav upphov till under 2023, fördelat på de energislag du använder.

Energiförbrukning till transporter eller lagring ska inte räknas med.

Observera att de olika energislagen har olika enheter!

Nm³ står för normalkubikmeter och motsvarar 1 m³ gas vid 20°C (använd m³ om du inte har Nm³).

Omvandling: 1,0 Nm³ = 0,8 kg gas eller omvänt: 1 kg = 1,25 Nm³ gas.

Om du anger ett annat energislag än de som redan finns specificerade, glöm då inte att fylla i vilken enhet du använt dig av.