Logotyp Jordbruksverket

Jordbruksstatistisk sammanställning

Jordbruksstatistisk sammanställning hette tidigare jordbruksstatistisk årsbok. Sammanställningen har från och med 2015 minskats i omfång och innehåller nu bara tabeller. Undantaget är kapitlen om stöd och livsmedelssäkerhet, där vissa analyser finns kvar.

Publikationen, som kommer ut en gång om året, ger en bred och översiktlig men samtidigt koncentrerad redovisning av jordbruks- och livsmedelsstatistiken. Statistiken produceras förutom av Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån också av andra statliga myndigheter och av organisationer med anknytning till jordbruket.

Läs Jordbruksstatistisk sammanställning

Den senaste sammanställningen kan du ladda ner på denna sida. Vill du läsa äldre utgåvor hittar du dem om du söker efter "Jordbruksstatistisk" bland våra statistikrapporter.

Logotype Sveriges Officiella statistik