Logotyp Jordbruksverket

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Jordbrukets intäkter efter region och driftsinriktning 2013

I korta drag

I detta Statistiska meddelande fördelas värdet för riket totalt i den ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn (EAA) efter län, storleksgrupp och jordbruksföretagets driftsinriktning. Fördelningen görs för produktionen av jordbruksvaror till producentpris samt direktstöd.

Jordbrukets produktionsvärde högst i Skåne

Det län där värdet av producerade jordbruksvaror var högst är Skåne län följt av Västra Götalands län. Det län där andelen stöd år 2013 var högst i förhållande till det fördelade värdet av producerade jordbruksvaror var Jämtlands län följt av Norrbottens län. Det län där motsvarande andel var lägst var Halland följt av Blekinge och Skåne.

Specialiserade mjölkföretag skapar en stor del av jordbrukets produktionsvärde

Specialiserade företag med mjölkkor skapade drygt 13 300 miljoner kr av de producerade jordbruksvarornas värde år 2013. Det innebär att runt 27 % av värdet från produktion av jordbruksvaror skapades av de drygt 4 000 företag som år 2013 fanns i denna grupp.

Stödens andel av intäkterna är störst för småbruk där 42 % av summan av värdet av stöd och jordbruksvaror utgörs av stöd. Motsvarande andel för specialiserade fårföretag är 38 % och för inriktningen specialiserade köttdjursföretag 32 %.

Driftsinriktningen trädgård är den driftsinriktning där andelen är lägst. Andra driftsinriktningar med en låg andel stöd är Svin och Övrig husdjursskötsel där fjäderfäföretag dominerar.

Drygt hälften, 52 %, av värdet av jordbruksvarorna skapas av företag med mer än 100 hektar åkermark. Motsvarande andel för heltidsjordbruk, d.v.s. de 16 000 jordbruksföretag där standardarbetstiden är högre än1 600 timmar, är runt 85 %.