Logotyp Jordbruksverket

Försäljning av mineralgödsel 2009/2010

Sammanfattning

Försäljningen av mineralgödsel ökade med 21 %

Försäljning av mineralgödsel uttryckt i kvantitet vara uppgick under gödselåret 2009/10, dvs. under perioden 1 juli 2009–30 juni 2010, till 686 500 ton. Försäljningen ökade med 21 % eller 119 700 ton jämfört med föregående år.

Försäljningen av enkla gödselmedel uppgick till 421 700 ton 2009/10. Det är en ökning av försäljningen med 20 % jämfört med föregående år.

Försäljningen av sammansatta gödselmedel uppgick till 264 700 ton 2009/10. Försäljningen ökade med 23 % jämfört med föregående år.