Logotyp Jordbruksverket

Försäljning av mineralgödsel 2010/2011

Sammanfattning

Försäljningen av mineralgödsel ökade med 3 %

Försäljning av mineralgödsel uttryckt i kvantitet vara uppgick under gödselåret 2010/11, dvs. under perioden 1 juli 2010–30 juni 2011, till 704 274 ton. Försäljningen ökade med 3 % eller 17 807 ton jämfört med föregående år.

Försäljningen av enkla gödselmedel uppgick till 430 735 ton 2010/11. Det är en ökning av försäljningen med 2 % jämfört med föregående år.

Försäljningen av sammansatta gödselmedel uppgick till 273 539 ton 2010/11. Försäljningen ökade med 3 % jämfört med föregående år.