Logotyp Jordbruksverket

Husdjur i juni 2010

Slutlig statistik

I korta drag

Fler nötkreatur än svin

I juni 2010 fanns det totalt 1 536 700 nötkreatur att jämföra med 1 519 900 svin på svenska jordbruksföretag. För första gången på 40 år finns det därmed fler nötkreatur än svin i jordbruket. Antalet djur har minskat över tiden för båda djurslagen. Antalet nötkreatur har minskat med 14 % sedan 1995 medan antalet svin har minskat med 34 %.

Antalet får visar en motsatt utveckling. I juni 2010 uppgick antalet får på svenska jordbruksföretag till 564 900, vilket är 22 % fler än 1995. Det är speciellt de sista åren som ökningen skett.