Logotyp Jordbruksverket

Husdjur i juni 2016

Preliminär statistik

I korta drag

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur

Preliminära siffror visar att det totala antalet nötkreatur var 1 489 000 djur i juni 2016. Det är en ökning med ca 9 000 djur sedan juni 2015. Medan antalet mjölkkor minskat med ca 9 000 djur, eller 2,7 %, så har såväl kor för uppfödning av kalvar, tjurar och stutar samt kalvar ökat i antal. Antalet kor för uppfödning av kalvar har ökat med 5,0 % medan antalet tjurar och stutar har ökat med 3,3 % och antalet kalvar med 1,7 %.

Sett över en längre tidsperiod så har antalet mjölkkor minskat liksom antalet kalvar och kvigor, tjurar och stutar. Antalet övriga kor har dock ökat något.

Marginell minskning av antalet svin

Antalet svin beräknas preliminär inte ha förändrats i någon nämnvärd omfattning. De förändringar som skett ligger inom felmarginalen. Antalet avelssvin (galtar och suggor) beräknas dock ha ökat något medan framför allt antalet smågrisar minskat. Förändringarna är i allmänhet mycket små.

Antalet får minskar något

Antalet får beräknas preliminärt ha minskat till 586 400 i juni 2016, vilket är färre än år 2015. Det innebär också att den trend som varit under några år med ett ökat antal får verkar vända. Förändringarna är dock små och kan komma att ändras till de slutliga uppgifterna blir klara.