Logotyp Jordbruksverket

Jordbruksstatistisk årsbok 2005

Sammanfattning

Jordbruksstatistisk årsbok ger en bred och översiktlig, men samtidigt koncentrerad redovisning av jordbruks- och livsmedelsstatistiken. Här hittar du översiktlig statistik om arealer, skördar, djur, antal företag, företagare, sysselsättning, produktionsmedel, stödåtgärder, jordbrukets ekonomi, ekologisk produktion, miljöpåverkan, jordbruket internationellt samt uppgifter om livsmedel och konsumtion. Om du vill ha mer detaljerad statistik inom jordbruksområdet hittar du den i Jordbruksverkets statistikrapporter eller i Jordbruksverkets statistikdatabas.