Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2019:06

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel steg enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 7,5 % mellan juni 2018 och juni 2019. Priserna för produktgruppen Gödnings- och jordförbättringsmedel steg mest. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 9,4 %. Högre priser på Foderväxter jämfört med juni 2018 bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för
livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 3,7 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 3,1 %.