Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2019:10

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel minskade enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 3,3 % mellan oktober 2018 och oktober 2019. Priserna för produktgruppen Djurfoder minskade mest. Under samma period minskade Avräkningsprisindex (A-index) med 11,7 %. Lägre priser på Spannmål jämfört med oktober 2018 bidrog mest till prisminskningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för
livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 1,7 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 2,9 %.