Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2020:03

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel minskade enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 4,5 % mellan mars 2019 och mars 2020. Priserna för produktgruppen Djurfoder minskade mest. Under samma period minskade Avräkningsprisindex (A-index) med 7,1 %. Lägre priser på Foderväxter jämfört med mars 2019 bidrog mest till prisminskningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 1,1 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 2,0 %.