Logotyp Jordbruksverket

Skörd av trädgårdsväxter 2007

I korta drag

Odling av trädgårdsväxter i Sverige

Skörden av de trädgårdsväxter som visas i detta meddelande skiljer sig inte nämnvärt från tidigare år. De variationer som uppvisas beror med största sannolikhet på vädervariationer, andra odlingsförhållanden samt på den slumpmässighet som förekommer i urvalsundersökningar.