Logotyp Jordbruksverket

Skörd av trädgårdsväxter 2012

I korta drag

Växthusodlingen ökar

För första gången sedan 2002 ökade växthusytan för tomatodling år 2012, jämfört med närmast föregående år. Tomat odlades 2012 på 421 000 kvadratmeter, vilket motsvarar den största ytan sedan 2008, och en ökning med 20 % sedan 2011. Växthusodlingen av gurka visade också på ett uppsving och ökade med 8 % mellan 2011 och 2012 till 656 300 kvadratmeter – den största sedan åtminstone år 1999. Den sammanlagda växthusytan för odling av kryddväxter och kruksallat har kontinuerligt ökat sedan 2002, och nådde 166 200 kvadratmeter år 2012, en ökning med 13 % sedan 2011, och med hela 75 % sedan 2002.

Produktionen av gurka och kryddväxter i växthus ökade med 7 respektive 50 % från 2011 till 2012, medan tomatproduktionen var oförändrad och produktionen av kruksallat sjönk med 41 %. Den minskade produktionen av tomat orsakades troligen av en förändring i produktsammansättning, mot en större andel små tomatsorter.

Få förändringar i frilandsodlingen

Den arealmässigt största undersökta frilandsgrödan 2012 var jordgubbar, som odlades på 2 225 hektar, medan den produktionsmässigt största grödan var morot, av vilken 128 700 ton skördades.

Frilandsodlingen visade på få tydliga skillnader 2012 jämfört med 2011. De odlade arealerna för vitkål och purjolök minskade med 12 och 36 % vardera, till 376 respektive 116 hektar. Purjolök uppvisade också en minskad produktion med 44 % till 2 800 ton, medan produktionen av matlök istället ökade med 21 % till 50 400 ton jämfört med år 2011.