Trädgårds­undersökningen 2014. Kvantiteter och värden avseende 2014 års produktion

Referensår: 2014 Produktkod: JO0203 Ämnesord: Ekonomi, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Trädgårdsproduktionens värde ökade

Det totala värdet av den svenska trädgårdsproduktionen var 2014 strax över 4,8 miljarder kronor, vilket är 14 procent högre än genomsnittet för de fem föregående åren och en ökning med 2 procent sedan 2013.

Frilandsodlingen stod för 59 procent av det totala värdet 2014, medan växthus­odlingen stod för 41 procent. Sett till odlingsinriktning utgjorde ätliga grödor (köksväxter, frukt och bär) 59 procent och prydnadsväxter 41 procent av produktionsvärdet.

Trots en ökning av det totala produktionsvärdet mellan 2013 och 2014, utvecklades olika produktionsgrenar olika. Inom frilandsodlingen visade odlingen av bär och plantskoleväxter upp rekordhöga produktionsvärden, medan värdet för fruktodlingen istället var det lägsta sedan 2005. Inom växthusodlingen ökade produktionsvärdet för kruk- och utplanteringsväxter med knappt 17 procent, medan värdet för köksväxter och bär istället minskade något.

De värdemässigt största grödorna inom frilandsodlingen var morötter, lövfällande träd och jordgubbar. Inom växthusodlingen var kryddväxter den värdemässigt största grödan, följt av tulpaner och gurka.

Publiceringsdatum: 2015-09-08