Logotyp Jordbruksverket

Jordbrukarhushållens inkomster 2006

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2006

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar öka-de år 2006 med 14 000 kr eller 5 % till 272 300 kr. Föregående år var ökningen 8 %. Hushållsinkomsten definieras som inkomsten sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transfereringar dragits av från inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital,