Logotyp Jordbruksverket

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade mellan åren 2014 och 2015 med 10 100 kr (3 %) till 365 600 kr. Inkomsterna var under 2015 störst vid jordbruksföretag med stora arealer åkermark.

Vid heltidsjordbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 380 000 kr. Jämfört med 2014 innebär det en ökning med 13 700 (4 %). Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos jordbruksföretag med driftsinriktningen jordbruksväxter. De genomsnittliga hushållsinkomsterna har minskat något mellan åren 2014 och 2015 för företag specialiserade på mjölkkor medan den ökat till exempel för jordbruksväxter.