Logotyp Jordbruksverket

Jordbrukarhushållens inkomster 2016

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2016 med 4 300 kr (1 %) till 369 800 kr. Inkomster var under 2016 störst vid jordbruksföretag med stora arealer.

Vid heltidsjordbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 386 700 kr. Jämfört med 2015 innebär det en ökning med 6 700 kr (2 %). Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos jordbrukarhushåll med driftinriktningen andra husdjur.