Logotyp Jordbruksverket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2015:07

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex
(PM-index) med -0,2 % mellan juli 2014 och juli 2015. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 0,8 %. Högre priser på slaktdjur och potatis, jämfört med juli 2014, bidrar mest till uppgången.

I senare led steg priserna enligt Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 0,1 % och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 0,8 % mellan juli 2014 och juli 2015.

Metod och kvalitet